Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub Contracting utför teleentreprenader åt Telia Mobile

AerotechTelub Contracting utför teleentreprenader åt Telia Mobile AerotechTelub Contracting har tecknat avtal med Telia Mobile om entreprenader i Sverige. Avtalet med Telia Mobile innebär medverkan i byggande och installation av nya basradiostationer för mobiltelefoni, som Telia Mobile bygger ut för att öka tillgängligheten och täckningen för sina kunder i Sverige. Värdet på affären över en tvåårsperiod uppskattas till ca 140 milj kr. Avtalet innebär att kompetensen, som har byggts upp inom företaget under 8 år för just mobiltelefoni kommer att fortsätta utvecklas. Under senare år har uppdrag utförts på många håll i världen men framför allt i Östeuropa och där bl a i Polen, Ukraina och Ryssland. AerotechTelub Contracting arbetar med kvalificerade anläggningstekniska tjänster och kompletta teleentreprenader inom det teletekniska och signaltekniska området. Det innefattar teknikområden som optofiber/bredband, radiolänk och signalteknik för järnväg. För ytterligare information kontakta: Birger Porsback, Affärsansvarig på AerotechTelub Contracting telefon 0589-397 137, mobil 070-564 0277 AerotechTelub Contracting är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00510/bit0002.pdf