Skip to content Go to main navigation Go to language selector

AerotechTelub levererar nytt ledningssystem till Flygtaktiska kommandot

AerotechTelub levererar nytt ledningssystem till Flygtaktiska kommandot AerotechTelub har av Försvarets materielverk (FMV) fått beställning på ett nytt ledningssystem benämnt LS10 till Flygtaktiska kommandot (FTK). Ordern är på ca 20 miljoner kronor. LS10 kommer att ingå i Genomförandesektionen och kommer att bestå av ett flertal operatörspositioner och storbildspresentationer, för insatsledning och övergripande ledning av luftstridskrafterna. Systemet kommer att kunna inhämta och utbyta data med andra system inom Försvarsmakten och vid behov även med internationella system för t ex våra fredsbevarande förband. LS10 är ett komplext och omfattande system och leverans kommer att genomföras i flera etapper. Första delleverans genomförs i november i år och slutleverans i slutet av år 2001. De korta leveranstiderna möjliggörs bl a av att vi använder internetbaserad COTS-teknologi och återanvändbara programvarukomponenter säger Ingemar Roth, som är biträdande affärsenhetschef i AerotechTelub division Lednings- & Informations-system. Vi har under lång tid levererat kundanpassade ledningssystem och vi är glada för det fortsatta förtroendet. Ledningssystem, som är anpassade till specifika kundbehov, är ett av våra starka verksamhetsområden säger vidare Ingemar Roth. För ytterligare information kontakta: Ingemar Roth, bitr affärsenhetschef AerotechTelub Lednings- och Informationssystem, tel 0470-42671, mobil 070-537 68 41, e-mail ingemar.roth@aerotechtelub.se Eller marknadschef Nils-Olof Karlberg, tel 0470-42675, mobil 070-621 12 75, e-mail nils-olof.karlberg@aerotechtelub.se AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00610/bit0002.pdf