Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub medverkar i utvecklingen av nytt radiosystem för JAS 39 Gripen

AerotechTelub medverkar i utvecklingen av nytt radiosystem för JAS 39 Gripen AerotechTelub har fått en order på drygt 23 Mkr från FMV för entreprenadarbeten inom projekt TARAS. TARAS står för TAtisktRAdioSystem och är svenska flygvapnets nya taktiska radiosystem för kommunikation med b la stridsflygplan JAS 39 Gripen. TARAS kommer på sikt att ersätta nuvarande radiosystem som togs i bruk under 60- talet. Härmed ökar förmågan att leda och kommunicera med flygplan JAS39 Gripen. AerotechTelub insatser i TARAS-projektet innebär praktiskt medverkan i specifikationsframtagning, verifiering av produkter, installationer och driftsättningar etc. Arbetet berör till största delen icke flygburen materiel, s k "markutrustning". Det här är en viktig order som visar FMV´s förtroende för oss och vår kompetens. Ordern innebär att den redan uppbyggda kompetensen inom radioteknik och datakommunikation fortsätter att utvecklas mot det absolut senaste inom teknikområdena, säger Peter Koinberg som är affärsenhetschef inom AerotechTelub division Communications. För ytterligare information kontakta: Peter Koinberg, affärsenhetschef inom AerotechTelub division Communications, telefon 0589-39 76 76, mobil 070-639 76 76. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00810/bit0002.pdf