Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Aerothrust får kontrakt av amerikanska försvaret

Aerothrust får kontrakt av amerikanska försvaret Aerothrust Corp., en del av affärsenheten Celsius Aviation Services, har tecknat ett nytt avtal, värderat till MSEK 1 020, för underhåll av jetmotorer. Företaget, som har sin bas vid Miami International Airport, kommer att utföra underhåll på jetmotorer av typen JT8D Pratt&Whitney för flygmaskinerna C-9 för amerikanska flottan/marinkåren och C-9, T 43-A och C-22B för flygvapnet. Dessa flygmaskiner används huvudsakligen för transport av personal, förnödenheter och utrustning. Motorerna kommer att fraktas till företagets fabrik i Miami från olika delar av landet, samt från militärbaser i Tyskland och Japan. - Vi är mycket nöjda med detta avtal och fortsätter att utveckla vårt samarbete med det amerikanska försvaret, säger Christer Persson, VD och koncernchef för Celsius Aviation Services. Aerothrust med 260 anställda har nyligen avslutat ett femårigt kontrakt med det amerikanska försvaret som varit framgångsrikt. Det nya kontraktet, som löper över en sexårsperiod, är resultatet av en budgivningsprocess i hård konkurrens med ett flertal andra företag som också är verksamma inom underhåll av jetmotorer. Affärsenheten Celsius Aviation Services, med huvudkontor i USA, erbjuder underhåll av både civila och militära flygmaskiner på ca 30 platser runt om i världen. Verksamheten i USA står för ungefär två tredjedelar av försäljningen, medan Europa och Australien/Sydostasien står för den resterande delen. Verksamheten omfattar en rad tjänster, bl.a. underhåll av motorer, komponenter och flygmaskiner men också hantering av tillgångar, samt ingenjörstjänster knutna till testcells- och vindtunneltekniker. Celsius Aviation Services har redovisat stark tillväxt under de senaste fem åren och har en årlig försäljning på mer än MSEK 3 000. Företaget har 1 450 anställda över hela världen. Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag, är i huvudsak verksamma inom försvars-, flyg- och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system baserade på sofistikerad informationsteknologi. Saabs affärsområden omfattar Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space samt Aviation Services. För ytterligare information, v g kontakta: Christer Persson, President and CEO Celsius Aviation Services Tel. +1 703 683 0007 Jim McMillen, President and CEO, Aerothrust Corporation Tel. +1 305 526 7301 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/06/20000906BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/06/20000906BIT00820/bit0002.pdf