Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Amerikanska United Defense köper Bofors Weapon Systems av Saab

Amerikanska United Defense köper Bofors Weapon Systems av Saab Det amerikanska företaget United Defense har idag träffat avtal med SAABs dotterbolag Celsius om att köpa Bofors Weapon Systems. United Defense förvärvar i och med köpet 100 procent av aktierna i Bofors Weapon Systems. Genom köpet av Bofors Weapon Systems (BWS) skapas nu ett transatlantiskt försvarsföretag där Sverige och USA länkas samman. United Defense förvärvar 100 procent av aktierna i BWS. En affär som ger ökade möjligheter till att etablera en världsledande position inom avancerad vapenteknologi för land- och marinapplikationer, stridsfordon och intelligent ammunition. Avtalsvillkoren kommer inte att offentliggöras. Affären är föremål för prövning av berörda svenska och amerikanska myndigheter. ­ Jag är oerhört glad över att vi har lyckats hitta en stark och kompetent ägare till Bofors Weapon Systems ­ en ägare som kan ta vara på och utveckla de unika kompetenser som finns i företaget. Försäljningen stämmer väl överens med SAABs strategi, som går ut på att koncentrera sina respektive verksamheter, säger Bengt Halse, VD, Saab AB. Kombinationen av företagen erbjuder en komplett integrerad vapensystemkompetens, från projektildynamik, ballistik, utskjutning och framdrivning, banstyrning och sensorer till detonation och stridsdelseffekt. Vidare erhålls en stor förmåga att utveckla, tillverka, integrera och underhålla stridsfordon, markbaserade och marina vapensystem samt intelligent ammunition. ­ Bofors Weapon Systems är en utmärkt partner som kan stödja vår kärnverksamhet. Våra kunder inom försvaret i både USA och Sverige delar samma vision vad gäller militär förmåga. Vi har nu en möjlighet att bli ett företag som erbjuder kunderna tjänster och produkter inom hela produktlivscykeln avseende vapensystem och intelligent ammunition för precisionsbekämpning, säger Tom Rabaut, CEO, United Defense. BWS är ett svenskt företag med huvudkontor i Karlskoga. Företagets aktiviteter kommer också i fortsättningen att lyda under svenska exportlagar. Affärsavtal som ingåtts före köpet påverkas inte. BWS har för närvarande 550 anställda och en årlig omsättning på cirka 1 500 miljoner kr. Företaget har en stark marknadsposition inom flera områden, bland andra artilleri och stridsfordon. Dessutom är BWS marknadsledande inom området intelligent ammunition. ­ Den här affären gör att vi nu tillhör ett starkt företag som ligger mycket långt framme teknologiskt sett. Bofors Weapon Systems kommer å sin sida att bli ett värdefullt komplement till United Defense och vi känner varandra väl efter att ha arbetat tillsammans under flera år, säger Magnus Ingesson, President, Bofors Weapon Systems. United Defense är marknadsledande inom utveckling av stridsfordon och vapensystem. Företaget står för förstklassig kvalitet när det gäller teknik, kunskap om integrerade system, logistisk support och global erfarenhet. De 5000 anställda på United Defense är kända för att hålla hög kompetens inom forskning, utveckling av teknologi och programvara för olika stridssystem samt inom högeffektiva tillverkningsprocesser av stridsfordon och marina vapen- och utskjutningssystem. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics tel 070-58 23 230 Magnus Ingesson, VD, Bofors Weapon Systems tel 070-34 75 965 Douglas R Coffey, Vice President Communications United Defense tel +1 703 312 6121 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00720/bit0002.pdf