Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bodycote köper Saabs ytbehandlingsföretag

Bodycote köper Saabs ytbehandlingsföretag Den engelska börsnoterade materialteknikkoncernen Bodycote köper i dag genom sitt helägda svenska dotterbolag Bodycote Thermotreat AB, Saabs båda helägda ytbehandlingsföretag Yttec AB med verksamhet i Katrineholm och Karlstad samt Celsius Nussbaum GmbH med verksamhet i Kaufbeuren, Tyskland. Affären påverkar ej Saab-gruppens resultat och har marginell effekt på balansräkning och kassaflöde. De båda företagen omsätter tillsammans ca 110 MSEK per år. Genom affären, som är ett led i Saabkoncernens strategiska renodling, kommer Saabs ytbehandlingsverksamheter, som tillsammans har ca 170 anställda att ingå i kärnaffären i den världsledande materialtekniskt inriktade Bodycotekoncernen. Bodycote har verksamhet i ett 20-tal länder och fler än 6000 anställda, vilket ger utmärkta möjligheter till fortsatt positiv utveckling för båda företagen. - Det är två lönsamma och välskötta företag med unika kompetenser som på detta sätt får en framtid i en dynamisk och framgångsrik miljö, något som jag är övertygad om att de kommer att ta väl tillvara, säger Per Ove Morberg, chef för Saabs verksamhetsområde Other Operations. - Genom förvärven av Yttec AB och Celsius Nussbaum GmbH kommer Bodycote att ytterligare förstärka sin position som den kompletta leverantören av värme- och ytbehandlingstjänster, säger Tommy Crona, koncernchef för Bodycote Thermotreat AB. En avsiktsförklaring ska tecknas mellan Bodycote och Saab om att ta upp förhandlingar om ett långsiktigt samarbete avseende materialtekniska tjänster. Förhandlingarna avser såväl ett leveransavtal för tjänster från CSM Materialteknik till Bodycotekoncernen, som en avyttring av Celsius Materials Karlskoga till Bodycote Thermotreat AB. Bodycote Thermotreat, med fler än 30 serviceenheter i Sverige, Danmark, Finland och Österrike, ingår i Bodycote-koncernen som med fler än 200 enheter i 20 länder är världens ledande företag inom värme- och ytbehandling. Bodycote Thermotreat planerar att fortsätta sin expansion inom ytbehandlingsbranschen, främst genom förvärv i Finland och Danmark. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Per Ove Morberg, chef Other Operations, Saab AB tel 08-463 00 69 070-622 87 47 Tommy Crona, VD för Bodycote Thermostreat ABtel 031-332 19 50 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001219BIT01140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/20/20001219BIT01140/bit0002.pdf