Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bofors Defence AB förstärker sin position

Bofors Defence AB förstärker sin position som världsledande inom intelligent ammunition Bofors Weapon Systems AB, som byter namn till Bofors Defence AB, kommer att förstärka sin position som världsledande inom området för intelligent ammunition - Under vår nya ägare, amerikanska United Defense, kommer vi att intensifiera våra insatser inom produktområdet för intelligent ammunition. Genom United Defense får vi också bättre möjligheter på flera marknader, bland annat den amerikanska. Vi noterar redan ett ökat intresse för våra produkter från det amerikanska försvarets sida, säger Magnus Ingesson, VD för Bofors Defence AB. Bofors Defence AB har idag en bred produktportfölj inom intelligent ammunition. ¤ TCM. TCM är Bofors Defence senaste utvecklingsprojekt inom området för intelligent ammunition. Granaten kan korrigeras i sin bana och på så sätt minskas den spridning som uppkommer när man i moderna artillerisystem ökar skottvidden. Räckvidden är mer än 60 km. Utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med det amerikanska företaget SAT. Utvecklingsuppdraget är i nuläget en samfinansiering mellan svenska och amerikanska försvaret. ¤ ABRAHAM. Abraham är ett nytt system avsett att möta hotet från precisionsstyrda vapen. Abrahamsystemet bygger på en helt ny princip. Projektilen - reatilen roterar med hög hastighet på sin väg ut i banan. En LADAR- sensor (laserradar) söker med hjälp av rotationen av rymden med räckvidd ut till ca 100 meter. När sensorn upptäcker målet riktas verkansdelen mot målet. Reatilens verkansdel slår ut hotet på upp till 50 - 100 meters avstånd. ¤ BONUS. Strax innan semestern i år fick Bofors Defence, tillsammans med samarbetspartnern franska GIAT, seriebeställningar från svenska respektive franska försvaret på 155 mm artillerigranaten BONUS. Granaten används för bekämpning av pansrade mål inom artilleriets räckvidd, dvs. upp till över två mil. Granaten innehåller två substridsdelar som söker av målområdet. Vid måldetektering skjuts en projektil från substridsdelen, vilken penetrerar pansrade mål inklusive moderna stridsvagnar. ¤ 3 P. Allmålsgranaten 3 P är utvecklad för mellankaliberområdet 40 - 57 mm. 3 P i 40 mm utförande finns idag operativt inom Stridsfordon 90- familjen och i vissa marina pjässystem. I 57 mm utförande kommer 3 P att levereras till de nya svenska kustkorvetterna i Visbyklassen. Granaten kan programmeras i sex olika moder och kan på detta sätt användas mot flera typer av hot på marken som i luften. ¤ STRIX. STRIX är den överlägset mest avancerade granatkastarammunitionen på världsmarknaden. STRIX skjuts ut från en 120 mm granatkastare och har en maximal räckvidd på c:a. sju kilometer. Granaten har en avancerad IR- målsökare och korrigeras i slutfasen av banan till direktträff av målet. Verkan är tillräcklig för att slå ut en modern stridsvagn. STRIX är ett samarbete mellan Bofors Defence och SAAB Bofors Dynamics. Serieleveranser har skett till det svenska och schweiziska försvaret. Bofors Defence AB har sin verksamhet koncentrerad till Karlskoga och har i dagsläget cirka 550 anställda. Bofors Defence är idag ett utpräglat high tech-företag där cirka hälften av de anställda utgörs av högkvalificerade tekniker. I år har Bofors Defence redan rekryterat över 20 civilingenjörer. För ytterligare information, kontakta gärna: Lennart Borné, informationsansvarig, tel. 0586-819 19, 070-65 35 829 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/14/20000914BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/14/20000914BIT00200/bit0002.pdf