Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Brittiska regeringen väljer Meteor

Brittiska regeringen väljer Meteor Brittiska regeringen tillkännagav igår att Meteor har valts som radarjaktrobotbeväpning till Storbritanniens stridsflygplan Eurofighter. Beslutet innebär att det europeiska Meteorteamet, som leds av Matra BAe Dynamics och i vilket Saab Dynamics ingår, vann kampen om stridsflygplanets viktigaste beväpning. Meteor kommer att utvecklas inom ramen för ett samarbete mellan Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och Sverige. Meteor, som är en BVR-jaktrobot ('Beyond Visual Range Air-to-Air Missile'), konkurrerade i Storbritannien med en amerikansk robot med Raytheon som huvudleverantör. Genom valet av Meteor - med ramjetteknologi för robotens framdrivning och avancerade målsökarfunktioner - kommer JAS 39 Gripen, Eurofighter och Rafale att erhålla den mest avancerade jaktroboten som erbjuds marknaden; en robot med uthållig hög fart, med mycket lång räckvidd och med möjligheter att bekämpa alla de hot som finns idag och som förutses under överskådlig framtid. Valet av Meteor kommer att vidareutveckla den högteknologiska bas som finns inom robotområdet i Sverige och övriga Europa. Programmet kommer att bidra till att säkra tusentals högkvalificerade arbeten i Europa samt skapa ytterligare 2500 arbeten i de olika länderna. En framgångsrik export till länder utanför samarbetet kan öka detta antal till 5000. Anders Andersson, VD för Saab Dynamics, säger i en kommentar: "Den brittiska regeringens beslut att anskaffa Meteor är utomordentligt viktigt för den nu i enlighet med försvarets önskemål strukturerade svenska robotindustrin. Det innebär att vi nu kan komma in i ett stort europeiskt robotprogram och arbeta med kvalificerade uppgifter i partnerskap med robotföretag i de ledande europeiska länderna inom försvarsområdet. Saab kommer att arbeta inom sina kompetensområden dels på överordnad robotsystemnivå, dels med delsystemutveckling och produktion av sensor- och signalbehandlingsbaserad utrustning." Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Roland Gäreskog, Informationsansvarig Saab Dynamics Tfn 013 - 18 63 20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00460/bit0002.pdf