Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Combitech Systems får beställning på totalåtagnde med Gambro

Combitech Systems får beställning på totalåtagande med Gambro Combitech Systems AB i Malmö har fått ännu en beställning från Gambro Lun- dia AB på Machine To Machine-programvara (M2M) till Gambros nya dator- plattform för njurvårdsprodukter. Ordern, som är ett totalåtagande med ett värde av ca 5 MSEK, innebär att Combitech Systems måste anställa ytterli- gare 5-10 konsulter i Malmö. Beställningen omfattar totalansvar för Information Service, den del av da- torplatt-formen som utgör informationshantering och kommunikationsgräns- snitt mot externa informationssystem. Datorplattformen är en gemensam plattform på vilken Gambros kommande produkter inom njurvård ska byggas. Uppdraget ligger helt i linje med Combitech Systems satsningar inom M2M som innebär att inbyggda datorsystem blir del av större informationssystem genom de nya tekniker som erbjuds inom trådbunden och trådlös datakommuni- kation. - Gambros tekniskt kvalificerade produkter med höga krav på tillförlitlig- het och säkerhet kräver att vi knyter till oss kompetenta underleverantö- rer, som kan tillföra viktig kunskap i våra utvecklingsprojekt. Referenser på genomförda totalåtagande var en annan viktig faktor vid val av underle- verantör, säger Carl-Henry Örndal, projektledare på Gambro. - Detta totalåtagande stärker vår position som systemleverantör på markna- den. Combitech Systems, certifierat enligt ISO 9001, har en lång tradition av att genomföra totalåtagande och kan på så sätt avlasta kundernas ut- vecklingsavdelningar. Ett av våra främsta konkurrensmedel är vår förmåga att utnyttja specialistkompetenser från olika delar av företaget på de re- gionala marknaderna, säger Per-Ola Malm, regionchef på Combitech Systems i Malmö. Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad sy- stem- och programutveckling, elektronik- konstruktion, verksamhetsutveck- ling och utbildning ingår. Combitech Systems bildades 1992 och ingår Saab- gruppen. För närvarande har företaget 300 konsulter, fördelade på elva orter i Sverige och utomlands. Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr. Liksom övriga företag inom Saab-gruppen arbetar Combitech Systems självständigt och med nära tillgång till ett nätverk av högteknologisk kompetens. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför Saab-gruppen. Kunderna kommer från utvecklingsavdelningar på stora och medelstora svenska företag inom branscherna data/telekommunikation, fordon, medicinteknik, rymd och förs- var. Combitech Systems är certifierat enligt ISO 9001. Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med le- dande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkompo- nentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 45.500 patienter i 600 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT omfattar produk- ter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 20 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder. För ytterligare information, v g kontakta Per-Ola Malm, regionchef, Combitech Systems AB, tel:0708-895140 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00410/bit0002.pdf