Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Combitech Systems får beställning på totalåtagnde med Gambro

Combitech Systems får beställning på totalåtagande med Gambro Combitech Systems AB i Malmö har fått ännu en beställning från Gambro Lun- dia AB på Machine To Machine-programvara (M2M) till Gambros nya dator- plattform för njurvårdsprodukter. Ordern, som är ett totalåtagande med ett värde av ca 5 MSEK, innebär att Combitech Systems måste anställa ytterli- gare 5-10 konsulter i Malmö. Beställningen omfattar totalansvar för Information Service, den del av da- torplatt-formen som utgör informationshantering och kommunikationsgräns- snitt mot externa informationssystem. Datorplattformen är en gemensam plattform på vilken Gambros kommande produkter inom njurvård ska byggas. Uppdraget ligger helt i linje med Combitech Systems satsningar inom M2M som innebär att inbyggda datorsystem blir del av större informationssystem genom de nya tekniker som erbjuds inom trådbunden och trådlös datakommuni- kation. - Gambros tekniskt kvalificerade produkter med höga krav på tillförlitlig- het och säkerhet kräver att vi knyter till oss kompetenta underleverantö- rer, som kan tillföra viktig kunskap i våra utvecklingsprojekt. Referenser på genomförda totalåtagande var en annan viktig faktor vid val av underle- verantör, säger Carl-Henry Örndal, projektledare på Gambro. - Detta totalåtagande stärker vår position som systemleverantör på markna- den. Combitech Systems, certifierat enligt ISO 9001, har en lång tradition av att genomföra totalåtagande och kan på så sätt avlasta kundernas ut- vecklingsavdelningar. Ett av våra främsta konkurrensmedel är vår förmåga att utnyttja specialistkompetenser från olika delar av företaget på de re- gionala marknaderna, säger Per-Ola Malm, regionchef på Combitech Systems i Malmö. Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad sy- stem- och programutveckling, elektronik- konstruktion, verksamhetsutveck- ling och utbildning ingår. Combitech Systems bildades 1992 och ingår Saab- gruppen. För närvarande har företaget 300 konsulter, fördelade på elva orter i Sverige och utomlands. Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr. Liksom övriga företag inom Saab-gruppen arbetar Combitech Systems självständigt och med nära tillgång till ett nätverk av högteknologisk kompetens. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför Saab-gruppen. Kunderna kommer från utvecklingsavdelningar på stora och medelstora svenska företag inom branscherna data/telekommunikation, fordon, medicinteknik, rymd och förs- var. Combitech Systems är certifierat enligt ISO 9001. Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med le- dande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkompo- nentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 45.500 patienter i 600 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT omfattar produk- ter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 20 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder. För ytterligare information, v g kontakta Per-Ola Malm, regionchef, Combitech Systems AB, tel:0708-895140 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00410/bit0002.pdf