Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Combitech Systems förvärvar Celsius Consultants

Combitech Systems förvärvar Celsius Consultants Combitech Systems förstärker sin position som kompetensledare inom tekniska realtidssystem genom att överta personal och orderstock i Celsius Consultants. Förvärvet innebär att Combitech Systems tar över pågående uppdrag och att samtliga (ett tiotal) konsulter inom Celsius Consultants erbjuds fortsatt arbete. - Detta förvärv passar väl in i den expansion som vi för närvarande genomgår. Personalen från Celsius Consultants kommer att förstärka vår verksamhet i Linköping, Göteborg och Stockholm. Vi breddar också vår marknad genom förvärvet med ny verksamhet i Karlskoga och Örebro, säger Christer Hoberg vd för Combitech Systems. Celsius Consultants arbetar med konsultverksamhet inom teknisk system- och programvaruutveckling. Det Mikroteknikcentrum som tidigare sorterat under Celsius Consultants omfattas inte av affären. Affären är ett led i Saabs köp av Celsius där Combitech Systems innehar rollen som koncernens spjutspetsföretag inom tekniska realtidssystem och inbyggda system. Som en följd av denna affär kommer Combitech Systems att etablera ett nytt kontor i Örebro, en region som öppnar nya möjligheter avseende stöd och utbildning till företag med avancerad teknisk utveckling. För ytterligare information, kontakta: Christer Hoberg vd, Combitech Systems 0708 - 89 51 80 Niclas Fock regionchef, Combitech Systems0708 - 89 51 00 Tomas Sandén regionchef, Combitech Systems0708 - 89 50 53 Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad system- och programutveckling, elektronikkonstruktion, verksamhetsutveckling och utbildning ingår. Combitech Systems bildades 1992 och ägs till 65 procent av Saab AB och till resterande 35 procent av Enea Data AB. För närvarande har företaget 207 konsulter, fördelade på åtta orter. Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr. Liksom övriga företag inom Saab- gruppen arbetar Combitech Systems med nära tillgång till ett nätverk av högteknologisk kompetens. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför Saab-sfären. Kunderna kommer från utvecklingsavdelningarna på stora och medelstora svenska företag inom branscherna Fordon, Rymd, Försvar, Medicin och Data/Telekommunikation. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00350/bit0002.pdf