Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Combitech Systems gör ny radiolänk

Combitech Systems gör ny radiolänk Combitech Systems AB har fått en beställning från Ericsson Microwave Systems i Kista på en radiolänk för militärt bruk. Uppdraget sträcker sig fram till december 2001. Beställningen är värd ca 10 mkr och kommer att innebära nyanställningar i Jönköping och Växjö. Radiolänkutrustningen används av försvaret när olika enheter, som är grupperade i terrängen, behöver snabb datakommunikation. Systemet medför dubbelriktad trafik mellan en centralstation och upp till 15 slavstationer. Radiolänken använder sig av adaptiv frekvenshoppning som ger ett ökat skydd mot avlyssning och störning. - Med introduktionen av nya ledningssystem krävs ett nytt sambandssystem bl a för att kunna överföra mer information med högre datahastighet. Strukturen på data är också helt annorlunda med mycket av trafiken baserad på IP-teknologi, säger Jan Helders, projektansvarig på Ericsson Microwave. - Det här uppdraget stärker vår position som leverantör av avancerade tekniska realtidssystem, där vi kan utnyttja våra kompetenser inom hård- och mjukvara, säger Håkan Lavin, affärsenhetschef på Combitech Systems i Växjö. Programvaran som levereras av Combitech Systems i Växjö är ett avancerat realtidssystem som tillhandahåller all funktionalitet mot radiodelen. Elektronikenheten som utvecklas i Jönköping består av två stycken kraftfulla datorer för att ge systemet önskvärd prestanda och framtida expansionsmöjligheter. Combitech Systems bildades 1992 och ägs till 65 procent av Saab AB och till resterande 35 procent av Enea Data AB. För närvarande har företaget 250 konsulter, fördelade på elva orter. Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför Saabsfären. Kunderna kommer från utvecklingsavdelningarna på stora och medelstora svenska företag inom branscherna Fordon, Rymd, Försvar, Medicin och Data/Telekommunikation. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, v g kontakta Håkan Lavin, affärsenhetschef, Combitech Systems Växjötel 0470 - 70 10 42 Ola Svensson regionchef, Combitech Systems Jönköping tel 070 - 88 95 191 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00130/bit0002.pdf