Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ericsson Saab Avionics köper EMC Services i Mölndal

Ericsson Saab Avionics köper EMC Services i Mölndal Förvärvet innebär att båda bolagen stärker sina roller inom området EMC (elektromagnetisk samexistens) som blir allt viktigare att behärska för att undvika att elektroniska system påverkar varandra på ett icke önskvärt sätt. Det gäller allt från t.ex. fordon, flygplan, IT-produkter till industrianläggningar. EMC Services Elmiljöteknik AB är ett konsultbolag som erbjuder utbildning, konstruktionsstöd och provning inom EMC-området. Företaget har sex anställda med kontor i Mölndal. Ericsson Saab Avionics AB, som ägs gemensamt av Ericsson och Saab, är den ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen. Bolaget är tillika Saabs kompetenscentrum inom elektromagnetisk teknik med omfattande EMC-verksamhet i Linköping. Här ingår även andra elektromagnetiskt relaterade kompetenser avseende antenner, radarmålarea m.m. Genom förvärvet stärker Ericsson Saab Avionics sin position som det ledande företaget inom EMC. Kunderna erbjuds härmed utökade resurser, bättre geografisk närhet och tjänster som täcker allt från analyser, simuleringar, konstruktörsstöd, rådgivning och provning till utbildning med ett omfattande kursprogram. På motsvarande sätt erbjuds EMC Services' kunder tillgång till en allt bredare kompetens och stora resurser för simulering och provning. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Rolf Sandström, industrisamarbete och investerarrelationer Tel. +46 8 757 05 61, fax. +46 8 752 89 84, rolf.sandstrom@esavionics.se Lars Olsson, informationschef Tel. +46 8 757 03 83, fax. +46 8 752 89 84, lars.olsson@esavionics.se Ulf Nilsson, vd EMC Services Tel. +46 31 27 91 36, fax. +46 31 27 02 64, ulf@emcservices.se www.esavionics.se www.emcservices.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/19/20000919BIT00460/bit0002.pdf