Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Eurocopter beställer reparationsarbeten från AerotechTelub

Eurocopter beställer reparationsarbeten på helikoptrar i stor omfattning från AerotechTelub Eurocopter, som tillverkar helikoptrar i Tyskland och Frankrike, beställer från AerotechTelub återuppbyggnad och reparation av 2 helikoptrar (BO 105). Ordern är värd ca 4 miljoner kr. Helikoptrarna har bl.a. använts av polisen i Tyskland och har varit utsatta för hårda landningar med stora skador som följd. Den ena helikoptern har fortfarande stora plåtskador som kräver att reparationen utförs i en speciell reparationsjigg. Efter plåtreparationen kommer AerotechTelub att installera helt nytt kablage, ny instrumentering och övriga komponenter i helikoptrarna. I uppdraget ingår också att leverera helikoptrarna under våren till de nya kunderna i England och Finland. Helikoptrarna kommer att användas för ambulanstjänst. Ordern är mycket intressant då vi nu stärker vår position inom helikopterområdet, säger Bo Petersson, som är divisionschef i AerotechTelub. Vi har ett uppbyggt kontaktnät med Eurocopter i Tyskland genom att vi är deras Service Station i Sverige och vi har förhoppningar om att få flera liknande uppdrag även framöver säger vidare Bo Petersson. För ytterligare information kontakta: Ingvar Carlson, Marknadschef AerotechTelub tel 013-231 366, mobil 070-675 91 50 e-post: ingvar.carlson@aerotechtelub.se AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/11/20001211BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/11/20001211BIT00150/bit0002.pdf