Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Flaggningsmeddelande Folkebolagen

Flaggningsmeddelande Folkebolagen Celsius Invest har avyttrat hela sitt innehav på 370.082 aktier, motsvarande 11,1 procent, i Folkebolagen AB. Försäljningen medför ingen resultatpåverkan. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB Tel 013-18 71 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00530/bit0002.pdf