Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

FN-beslut ger affärsmöjligeter för Saab TransponderTech

FN-beslut ger affärsmöjligeter för Saab TransponderTech FN:s organ för maritima frågor (IMO) har tagit ett beslut att revidera säkerhetsbestämmelserna för sjöfarten (SOLAS kapitel V), vilket bland annat innebär att det automatiska identifikationssystemet AIS (Automatic Identification System) blir krav på de cirka 56 000 fartyg som är definierade inom SOLAS ramar. Reglerna träder i kraft från och med 1 juli 2002 och kommer att ge stora affärsmöjligheter för Saab TransponderTech AB som är världsledande inom AIS-teknologi. Även fartyg som inte är Solas-klassificerade kommer att vara en tillgänglig marknad. Dessutom kommer infrastruktur för hamnar, floder och kuster att behöva byggas ut för att kunna ta emot information från AIS-transpondrarna. Informationen ska kunna distribueras på ett effektivt sätt till behöriga vid till exempel en sjöräddningsoperation. Saab TransponderTech har utvecklat transpondrar för både sjöfart och flyg i över tio år. Fram till idag har Saab TransponderTech levererat mer än 500 transpondrar till både nationella och internationella kunder. Saab TransponderTech har ett nära samarbete med Sjöfartsverket och deltar också i det internationella standardiseringsarbetet inom IMO. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Lars Bergholtz, President Tel:013-18 19 58 e-mail: lars.bergholtz@transpondertech.se Mobil: 070-889 45 30 Fax:013-18 23 77 Guy Hörnfeldt, Director of Communications and PR Tel:08-580 853 70 e-mail: guho@infomatics.saab.se Mobil: 070-325 53 70 Fax:08-580 872 16 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/07/20001207BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/07/20001207BIT00200/bit0002.pdf