Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Försvarsmakten beställer RBS 23 BAMSE

Försvarsmakten beställer RBS 23 BAMSE Försvarsmakten har genom Försvarets materielverk (FMV) beställt serieproduktion av luftvärnsrobotsystemet BAMSE. Beställningen kommer efter en period av fördjupade utvärderingar av systemets prestanda och vidareutvecklingspotential för framtida hotbilder. För det svenska luftförsvaret innebär anskaffningen att den allra senaste tekniken görs tillgänglig och att det nu blir möjligt att vidareutveckla såväl operativ förmåga som kompetensen hos luftvärnets officerare. RBS 23 BAMSE är ett mycket modernt system med utomordentligt höga prestanda, något som bekräftats av de omfattande och oberoende utvärderingar som i närtid genomförts av Försvarsmakten, FMV och FOA. Beställningen innebär också att Sveriges förmåga inom det strategiskt viktiga luftvärnsrobotområdet kan fortsätta att utvecklas. RBS 23 BAMSE kommer att utgöra grunden för framtida vidareutveckling av luftvärnssystem för alla försvarsgrenar. - Genom beställningen stärks Saab Bofors Dynamics ställning som tekniskt kompetenscentra och som en långsiktig leverantör av kvalificerade robotsystem till den svenska Försvarsmakten, säger VD för Saab Bofors Dynamics, Ingemar Andersson. - Internationellt ökar vår trovärdighet och attraktivitet som samarbetspartner för utländska myndigheter och industrier Utvecklingen av RBS 23 BAMSE beställdes hos dåvarande Bofors Missiles i maj 1993 och serieexemplar av eldenheter och robotar kommer att levereras till Försvarsmakten med början 2003. Systemet är ett system som lämpar sig väl för att ingå i nya försvarskoncept som t ex RMA (Revolution in Military Affairs). Förmågan att skydda t ex vital infrastruktur mot anfall med kryssningsmissiler är mycket hög. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, v g kontakta Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics, Tfn 0173-33233 Övrig information finns på www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00020/bit0002.pdf