Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Fransk-svensk seriebeställning av BONUS

Fransk-svensk seriebeställning av BONUS Försvarets materielverk (FMV) har tecknat avtal med Bofors Weapon Systems AB och GIAT Industries i Frankrike om serietillverkning av den intelligenta artillerigranaten BONUS. Förhandlingarna har genomförts i nära samarbete med FMV:s franska motsvarighet Direction Général de l'Armament (DGA). FMV är den kontraktstecknande instansen för båda ländernas behov. Det nu tecknade avtalet om serietillverkning av BONUS-granaten är resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete som de berörda företagen bedrivit inom ramen för det i början av 1990-talet träffade avtalet om försvarsindustriellt samarbete mellan Frankrike och Sverige. BONUS är en artillerigranat för bekämpning av bepansrade mål som stridsvagnar och andra pansarfordon. Granaten avfyras från långt håll in mot ett målområde, där den utlöser substridsdelar, vilka medelst sina respektive målsökare ovanifrån avfyrar en projektil mot utvalda mål. Parterna har avtalat om leverans av 9.000 granater. De totala kostnaderna för projektet inlusive utveckling, prov och försök uppgår till ca 2,7 miljarder SEK, där DGA resp FMV står för kostnaderna i direkt proportion till leveransernas fördelning för de båda länderna. Leveranserna påbörjas sent år 2001 med slutleverans år 2008. För ytterligare information, kontakta: Mikko Hellemaa, projektledare FMV tel 08-782 4208 Lars Wigert, informationsdirektör FMV tel 070-582 6385 Magnus Ingesson, vd Bofors Weapon Systems tel 070-521 2776 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01330/bit0002.pdf