Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Franska armén köper ytterligare AT4 CS

Franska armén köper ytterligare AT4 CS Redan 1996 beställde den franska armén ett betydande antal av det då av Bofors nyutvecklade pansarskottet AT 4 CS. AT 4 CS är ett pansarvärnsvapen av engångstyp med den speciella egenskapen att det kan avfyras från ett slutet rum, vilket är en unik egenskap för ett rekylfritt pansarvärnsvapen. Grundmodellen, AT4, är sedan många år operativt i flera NATO-länder. Nu har en ytterligare beställning på AT4 CS lagts av DSA/SPART(Direction des Systèmes D`Armee/Service des Programmes D`Armements Terrestre) hos Saab Bofors Dynamics AB. Produktionen sker i samarbete med franska TDA (Thomson Dasa Armements). Ordervärdet uppgår till drygt 300 MSEK. Beställningen är inplanerad och innebär inga nyanställningar men är betydelsefull för beläggningen vid företagets verkstäder i Karlskoga. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, v g kontakta Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics Tfn 0586-81223, 070-5823230 Övrig information finns på www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/14/20000914BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/14/20000914BIT00070/bit0002.pdf