Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ivan Öfverholm VD för Saab Ericsson Space i Göteborg lämnar VD-posten den 1 april 2000.

Ivan Öfverholm VD för Saab Ericsson Space i Göteborg lämnar VD-posten den 1 april 2000. Efter att ha lett företaget i exakt 16 år kommer han att lämna posten som VD för att fortsätta i rollen som "Adviser to the Board". Han kommer att fortsätta som styrelseordförande i Austrian Aerospace, Wien samt i de övriga styrelseuppdrag som han har. Saab Ericsson Space rapporterade sitt hittills bästa resultat under 1999 efter att ha vuxit kontinuerligt under 10 år. Som efterträdare har Bengt Mörtberg utsetts till VD för Saab Ericsson Space AB. Han har under de senaste tre åren varit ansvarig för Divisionen för Mekaniska Produkter vid Saab Ericsson Space anläggning i Linköping. Bengt Mörtberg, född 1951 i Haparanda, är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Han har arbetat inom Saab Ericsson Space i omgångar sedan 1975 och innehaft olika chefsbefattningar. Bengt Mörtberg har lång erfarenhet av internationell rymdverksamhet. Han har under ett tiotal år arbetat i ledande positioner för den internationella satellitorganisationen Inmarsat med placering i London och Princeton, USA. Bengt Mörtberg kommer fortsätta uppbyggnaden av ett oberoende internationellt nätverk för leverantörer av rymdutrustningar. - Saab Ericsson Space arbetar inom ett spännande område både tekniskt och marknadsmässigt, säger Bengt Mörtberg. Den omstrukturering som pågår inom internationell rymdindustri ställer höga krav på leverantörer av delsystem. Saab Ericsson Space struktur med fokus på produkter, kunder och marknader står väl rustat att möta den internationella konkurrensen. Det skall bli mycket stimulerande att få leda Saab Ericsson Space in i det nya 2000-talet", fortsätter Bengt Mörtberg. Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar. Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik, styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är världsledande inom vissa av sina produktområden. Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650 varav drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer. Företaget ägs av Saab och Ericsson. Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, informationschef, Saab Ericsson Space tel: 031-735 44 63 eller 0705-35 08 18. Fotografi av Bengt Mörtberg finns på www.saab.se/media/picgal.html Denna information finns också tillgänglig på vår web site www.space.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/11/20000211BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/11/20000211BIT00750/bit0002.pdf