Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kockums Industrier säljer tillverkningen av vindkrafttorn till Enercon

Kockums Industrier säljer tillverkningen av vindkrafttorn till tyska Enercon Avtal har idag träffats mellan Saabs helägda dotterbolag Kockums Industrier (KIAB) i Malmö och den tyska vindenergikoncernen Enercon, genom vilket Enercon övertar KIABs tillverkning av vindkrafttorn. Affären berör ca hälften av KIABs 215 anställda. Försäljningen är ett led i Saabs strukturering av verksamheten efter förvärvet av Celsius. Affären påverkar ej Saab-gruppens resultat, och har marginell effekt på balansräkning och kassaflöde. Tillverkningen av vindkrafttorn omsätter knappt 100 miljoner kronor per år. - Affären är ett kvitto på att Enercon uppskattat kvalitén på de 140 torn vi hittills levererat och ett bevis på att Enercon önskar satsa vidare på den bas vi nu byggt upp i Malmö, vilket ger mycket goda möjligheter för framtiden, säger Thomas Abrahamsson, VD för Kockums Industrier. Enercon är en av världens ledande leverantörer av energiomvandlare för vindkraft. Koncernen har sitt huvudkontor i Aurich nära staden Emden. Enercon har sedan tidigare sitt Sverigekontor i Fosie utanför Malmö och KIAB har varit en viktig underleverantör till Enercon av vindkrafttorn sedan början av 1999. I samband med affären har parterna tecknat ett hyresavtal för den del av KIABs industrilokaler som berörs av den överlåtna verksamheten. Enercon startade produktion av vindkraftverk 1984 och är idag störst i Tyskland och en av de ledande leverantörerna i världen med produktionsenheter i Aurich, Magdeburg, Brasilien och Indien samt säljbolag i ett 15-tal länder. Totalt omsätter Enercon ca 1 miljard tyska mark och har ca 2500 anställda. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Thomas Abrahamsson, VD KIAB tel 040-348547 070-5743591 Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013-181999 070-8894699 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT01430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT01430/bit0002.pdf