Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ledningssystem till korvett typ Visby

Ledningssystem till korvett typ Visby CelsiusTech Systems AB har idag tecknat avtal med FMV (Försvarets materielverk) om produktion av ledningssystem till de två senast beställda korvetterna av typ Visby. Kontraktet, vars belopp uppgår till ca 220 miljoner kronor, omfattar, förutom ledningssystem till de två fartygen, även signalspaningssystem till korvett typ Stockholm. FMV har därmed utlöst en option från tidigare beställning och totalt beställt sju ledningssystem (9LV CETRIS) till korvett typ Visby inklusive utveckling, utprovning, dokumentation och utbildning av instruktörer och användare. Ledningssystemen skall levereras under åren 2005 - 2008 samordnat med installation ombord på respektive fartyg i anslutning till deras leveransprovturer. Saab är ett företag med ett unikt kunnande inom allt från flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och undervattensteknologi, till områden som informationsinsamling, stridsledning, precisionsverkan, sensorer, bildbehandling och kommunikationsteknik. För ytterligare information, kontakta: Guy Hörnfeldt, tel 08-5808 5370 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00960/bit0002.pdf