Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ny chef för Saab Infomatics

Ny chef för Saab Infomatics Till ny chef för affärsområde Saab Infomatics har utsetts Dan Jangblad. Dan Jangblad är sedan 1998 VD för Svenska rymdaktiebolaget och har tidigare varit chef för Division Framtida Produkter på Saab AB. Han kommer att tillträda sin tjänst på Infomatics den 15 oktober 2000. Gert Schyborger kvarstår tills vidare som chef för affärsområdet för att fr o m den 15 oktober bli ordförande i Infomatics styrgrupp. Som ställföreträdande affärsområdeschef har utsetts Björn Erman, som också fortsätter som chef för Ericsson Saab Avioncis AB. Affärsområdet Infomatics omfattar Saabs verksamheter inom lednings- och informationssystem. Affärsområdet utvecklar, tillverkar och säljer även avancerade system för telekrig, avionik, sensorer, simulering och utbildning samt signaturanpassning. Det är dessutom verksamt inom civila tillväxtnischer. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. För ytterligare information, kontakta: Guy Hörnfeldt, informationschef Infomatics Tel 08-580 85370, mobilt 070-325 5370 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000904BIT00350/bit0002.pdf