Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Nytt kontrakt på rymddatorer till Saab Ericsson Space

Nytt kontrakt på rymddatorer till Saab Ericsson Space Saab Ericsson Space i Göteborg har förvärvat en tilläggsorder på fyrtio styr- och navigeringsdatorer till Ariane 5 programmet. Kontraktet från Matra Marconi Space i Toulouse omfattar utveckling och produktion till sammanlagt tjugo bärraketer och leveranserna skall pågå fram till år 2003. Saab Ericsson Space datorer, två till antalet i Ariane 5 versionen, har till uppgift att styra och navigera bärraketen under den tjugo minuter långa färden tills rätt höjd för satellitseparationen uppnåtts. De är robust byggda för att klara kraftiga påfrestningar och har förmåga till självkorrigering vilket ökar tillförlitligheten. Saab Ericsson Space har varit huvudleverantör av styr- och navigeringsdatorerna till Arianeprogrammet sedan starten 1979. Fram tills idag har 129 Arianeraketer lyft från raketbasen i Kourou i franska Guyana, samtliga med utrustning från Saab Ericsson Space. Nu är fjärde och femte generationens bärraket i kommersiell användning och båda modellerna kommer användas parallellt under de närmaste åren beroende på vilken lyftkraft som efterfrågas. Det är framförallt telekommunikationssatelliter som skjuts upp men också satelliter för väder- jordobservations- och forskningsändamål. Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar. Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik, styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är marknadsledande inom vissa av sina produktområden. Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650 varav drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer. Företaget ägs av Saab och Ericsson. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. Saab har 16 800 anställda. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef tel +46 31 735 44 63 Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00300/bit0002.pdf