Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Rikspolisstyrelsen tecknar ramavtal med AerotechTelub

Rikspolisstyrelsen tecknar ramavtal med AerotechTelub Rikspolisstyrelsen tecknar ramavtal med AerotechTelub inom IT- säkerhetsområdet. Avtalet kan tillämpas för säkerhetstjänster i operativsystem, servermiljö, PC och nätoperativsystem, kommunikationssäkerhet, brandväggar, kryptering, utbildning och dokumentation. Avtalet gäller i första hand under ett år med möjlighet för RPS att förlänga avtalstiden. Vår långa erfarenhet av uppdrag åt kunniga kunder med höga säkerhetskrav gör oss till en lämplig partner åt Rikspolisstyrelsen säger Jerker Löf, som är ansvarig för verksamhetsområdet IT-säkerhet inom AerotechTelub. Avtalet stärker vår position inom informationssäkerhet som är ett av våra starka expansionsområden. För ytterligare information kontakta: Jerker Löf, affärsenhetschef Informationssäkerhet, telefon 0470-42531, mobil 070-584 80 36 eller informationsdirektör Bertil Ullergren, telefon 0470-422 42, mobil 070-621 10 28 AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00340/bit0002.pdf