Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Rymdutrustning från Saab Ericsson Space

Rymdutrustning från Saab Ericsson Space I natt genomfördes en lyckad uppskjutning av kommunikationssatelliten Hispasat 1C med den amerikanska bärraketen Atlas 2AS från Cape Canaveral i Florida, USA. Saab Ericsson Space har levererat omfattande rymdutrustningar till både satellit och bärraket. Hispasat 1C skall, när den har nått sin position över Atlanten, förse Europa, norra Afrika och de spansktalande delarna i norra och södra Amerika med digital TV via 120 kanaler och med avancerad telekommunikation. Satelliten väger 3 100 kg och har en beräknad livslängd på 15 år. Saab Ericsson Space har utvecklat och tillverkat Hispasat 1C's datahanteringssystem och antenner samt bärraketens separationssystem som ser till att satelliten på ett precist sätt separerar från bärraketen. Saab Ericsson Space har under åren utrustat ett 70-tal satelliter med liknande data- och antennsystem. Inom området för satellitseparation är företaget marknadsledande. Fler än 200 satellitseparationer har genomförts, alla med lyckat resultat. Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar. Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik, styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är marknadsledande inom vissa av sina produktområden. Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650 varav drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer. Företaget ägs till 60% av Saab och 40% Ericsson. Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tel. 031-735 4463 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00240/bit0002.pdf