Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB avyttrar Combitech Traffic Systems

Saab AB avyttrar Combitech Traffic Systems Saab har överlåtit sitt dotterbolag Combitech Traffic Systems AB till österrikiska Kapsch AG. Combitech Traffic Systems är ett världsledande företag inom system för elektronisk upptagning av vägavgifter. Branschen för elektronisk vägavgiftsupptagning är för närvarande under omstrukturering. Många stora upphandlingar har skjutits framåt i tiden och företag i branschen har byggt upp en överkapacitet som lett till svaga resultat. Samtidigt tyder analyser på att det är en bransch med stor framtida expansion, bl a till följd av ett växande behov att finansiera ny infrastruktur. I många fall är dessutom miljö- och effektivitetsskäl pådrivande. - Jag ser denna affär som logisk då Combitech Traffic Systems har ett teknikkunnande och produkter som kompletterar Kapsch, sägerGert Schyborger, ordförande Combitech Traffic Systems. Affären är dessutom ett led i arbetet med att omstrukturera affärsområdet Combitech. Kapsch kommer att utgöra en bättre industriell miljö för Combitech Traffic Systems. Combitech Traffic Systems är ett världsledande företag inom konstruktion, tillverkning och försäljning av system för elektronisk upptagning av vägavgifter. Systemen marknadsförs under varumärkena PREMID@ och TOLLMATIC @ och har idag installerats och beställts för elektronisk avgiftsupptagning i över 1500 automatiska tullfiler av 1.7 miljoner bilar i 16 länder. Kapsch AG är idag huvudsakligen verksamt inom telekombranschen och är en systemleverantör för såväl privata som publika nätverk i Europa. Företaget har sedan starten 1892 ägts av familjen Kapsch och har idag en omsättning på 3.500 MSEK och drygt 2.000 anställda. Under senare år har man satsat mer på trafikapplikationer, senast genom sitt förvärv av Bosch vägtull verksamhet. - Genom förvärvet kommer Combitech Traffic Systems att hamna i en industriell miljö som satsar offensivt inom denna nisch. Kapsch kunnande inom kommunikation och trafiksystem tillsammans med Combitech Traffic Systems produkter och kompetens inom vägavgiftsupptagning blir en bra kombination. Detta medför en stark position på marknaden för elektronisk vägavgiftsupptagning. För att vara konkurrenskraftig och komplett leverantör måste företagen behärska alla aspekter av vägavgiftssystem. - Det här är därför en industriellt riktig strukturering inte minst för de anställda i verksamheten, säger Jan Germundsson, som kvarstår som vd för Combitech Traffic Systems. Resultateffekten från avyttringen av Traffic Systems är positiv för Saab- gruppen. Parternahar överenskommit om att inte offentliggöra köpeskillingen. Affären förutsätter österrikiska konkurrensmyndigheters godkännande. Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informations- teknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Anders Jonzon, informationschef, Saab AB tel: 036-19 40 15 Jan Svedevall, informationschef, Combitech Traffic tel: 036-19 48 75 Systems Brigitte Herdlicka, Public Relations Manager, te.: +43 1 81111 2705 Kapsch AG ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00160/bit0002.pdf