Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Aerospace förstärker affärsledningen

Saab Aerospace förstärker affärsledningen Ökad fokusering på framtida affärsmöjligheter inom Saab Aerospace. Saab och BAE SYSTEMS utser ny VD för Gripen Joint Venture För att ytterligare fokusera på framtida affärer såväl militära som civila, har Åke Svensson, chef för Saab Aerospace samt styrelsen för Saab-BAE SYSTEMS, beslutat om vissa organisatoriska förändringar, som träder i kraft fr.o.m. den 1 september, 2000. Efter att ha byggt upp Joint Venturet med BAE SYSTEMS, sedan 1997, kommer Hans Krüger fortsättningsvis att koncentrera sig på rollen som ställföreträdande chef för Saab Aerospace med fokusering på kommersiella frågor. Detta innebär bl.a. att stötta affärsenhet Commercial Programs i kommande viktiga förhandlingar med Airbus om bl.a. projekten A3XX och A400M. Ny VD för SAAB-BAE SYSTEMS GRIPEN JV blir Jan Närlinge, f.n. chef för Saab Business Value Development, dvs. Saabs organisation för industrisamarbete. Inom Saab blir Jan ställföreträdande chef för Saab Aeropace med ansvar för Gripen export. Tf chef för Saab Business Value Development blir Magnus Lindberg. Saab är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Foton För foton kontakta Åsa Roth, tel 013-18 0152, telefax 013-18 5427, email: asa.roth@saab.se För ytterligare information, kontakta: Jan Ahlgren, tel: 013-18 3907 informationsdirektör mobil: 070-518 3907 e-mail: coms@saab.se Mer information om Saab: www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/31/20000831BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/31/20000831BIT00620/bit0002.pdf