Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Bofors Dynamics har erhållit en beställning från FMV

Saab Bofors Dynamics AB har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk på mobila mätbanor, Underwater Data Acquisition System Saab Bofors Dynamics AB har erhållit en beställning på mobila mätbanor, benämnda UDAS, Underwater Data Acquisition System, för registrering av fartygssignaturer. Varje system består av en linje undervattenssensorer typ BMP 202, vilka samtidigt detekterar signaturer som akustik, magnetism, tryck och elektriska fält från passerande fartyg. Signaturerna levereras via fiberoptisk kabel till ett landbaserat lagrings- och utvärderingssystem, som är inbyggt i en klimatkontrollerad container med eget dieselkraftverk. I beställningen ingår även utrustning för mätning av fartygens läge vid passager samt videokameror för övervakning av mätområdet. Leverans sker under år 2001. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars- , flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Anders Florenius, informationschef Saab Bofors Dynamics AB tel 0586-81223 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00320/bit0002.pdf