Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Bofors Dynamics har fått beställning

SAAB BOFORS DYNAMICS Bofors Carl Gustaf AB har fått en beställning på 200 MSEK avseende pansarvärnsammunition till den norska armén Saab Bofors Dynamics affärsenhet Bofors Carl Gustaf AB har tecknat kontrakt med norska HFK (Haerens Forsyningskommando) om leverans av ammunition till granatgevärssystemet Carl Gustaf. Ordervärdet är cirka 200 MSEK med en option på ytterligare cirka 50 MSEK. Leveranserna kommer att påbörjas direkt efter semestern och pågå i cirka två år. Beställningen säkrar beläggningen i verkstäderna i Karlskoga. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Anders Florenius, Informationschef Saab Bofors Dynamics Tfn 0586 - 81223, mobilt 070 - 582 32 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00650/bit0002.pdf