Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericssion Space förvärvar Hollands största rymdindustri

Saab Ericsson Space förvärvar Hollands största rymdindustri Saab Ericsson Space, med huvudkontor i Göteborg, förvärvar 65% av Hollands största rymdföretag Fokker Space. Saab Ericsson Space blir härigenom Europas största underleverantör av rymdutrustningar och en av världens ledande inom sin bransch. Fokker Space är specialiserade på tillverkning av solpaneler och robotstyrda instrument, däribland rymdstationens European Robotic Arm. För det europeiska bärraketprogrammet Ariane utvecklas specialgjorda strukturer. Fokker Space har 400 anställda och en omsättning på 800 miljoner kronor. Den holländska industrikoncernen Stork förvärvar resterande 35% av företaget. - Förvärvet stärker Saab Ericsson Space position som en av världens ledande leverantörer av rymdutrustningar. Saab ska växa organiskt och genom förvärv, så affären ligger helt i linje med vår affärsstrategi, säger Bengt Halse, Saabs koncernchef. Parterna undertecknar idag en avsiktsförklaring och köpet förväntas bli avslutat, efter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter, i början av nästa år. Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space: - Fokker Space tillför nya starka nischprodukter till vårt sortiment och vi blir ännu mer attraktiva för våra partners på världsmarknaden. Vi känner Fokker Space sedan tidigare och uppskattar den skicklighet och affärsmässighet som företaget besitter. Våra företagskulturer passar också bra ihop. Nu tar vi ett nytt steg och går in som majoritetsägare. Saab Ericsson Space, Austrian Aerospace och nu Fokker Space kommer att ha ett nära samarbete när det gäller produktutveckling, upphandling och marknadsföring. Det nya förvärvet är också ett logiskt steg i den omstruktureringsprocess som är nödvändigt inom europeiska rymdindustrin, även på underleverantörsnivå. Hans Berends van Loenen, VD för Stork Aerospace: - Vår ägarandel i Fokker Space innebär en förstärkning av synergin för flyg- och rymdtekniker i allmänhet och av rymdaktiviteter i synnerhet. Teknikutvecklingen inom rymd är mycket betydelsefull för flyg- och försvarsindustrin. Fokker Space kommer, som en konsekvens av köpet, att byta namn till Dutch Space Industry BV (DSI). Pieter G. Winters fortsätter som VD för det nya bolaget. Saab Ericsson Space är en oberoende leverantör av rymdutrustningar och samägt av Saab och Ericsson. Företaget utvecklar och tillverkar, efter förvärvet av Fokker Space, digital och analog elektronik, mikrovågsprodukter, mekaniska system, termisk hårdvara, strukturer, solpaneler och robotstyrda instrument för bärraketer och satelliter och är marknadsledande inom flera av sina produktområden. Saab Ericsson Space huvudkontor ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike, Holland och USA. Antalet anställda är 1 000 varav drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, informationschef tel:031-735 44 63 Saab Ericsson Space mobil: 0705-35 08 18 www.saab.se Informationen finns också tillgänglig på www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/28/20001128BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/28/20001128BIT00890/bit0002.pdf