Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space utrustar solforskningssateliter

Saab Ericsson Space utrustar solforskningsatelliter Lördag eftermiddag, kl 14.40 svensk tid, skjuts Cluster II upp från raketbasen Baikonur i Kazakhstan. Det är ryska Soyuz som placerar två identiska solforskningssatelliter i en polär elliptisk bana, 19 000 till 119 000 km över jordytan. ESA, den europeiska samarbetsorganisationen där Sverige är ett av 15 deltagande länder, står bakom och leder det unika solforskningsexperimentet. Saab Ericsson Space i Göteborg ansvarar för satelliternas antenner och kablage samt de separationssystem som möjliggör separationen av satelliterna från raketen vid uppnådd banhöjd. Austrian Aerospace, ett dotterbolag till Saab Ericsson Space, har utvecklat satelliternas termiska isoleringshöljen.Totalt fyra satelliter ingår i Cluster II-experimentet. De resterande två skjuts upp den 9 augusti, också från Baikonour-basen i Kazakhstan. Cluster II är en del av ett större internationellt program med uppgift att kartlägga hur solen och jorden samverkar. Satelliterna kommer att ingå i en formation av satelliter från många olika länder där bl a tidigare uppskickade ESA/NASA satelliten SOHO finns med. Satelliterna observerar solen och den höghastighetsvind av laddade partiklar, huvudsakligen bestående av elektroner och protoner, som rycks loss från solens yta och blåser ut i rymden. Cluster II satelliterna kommer att passera igenom jordens magnetfält under två års tid för att komplettera den mest detaljerade undersökning som hittills gjorts om hur solen och jorden agerar tillsammans. De är utrustade med ett antal instrument för uppmätning av laddade partiklar och av elektriska och magnetiska fält. Svenska forskare har medverkat i utvecklingen av instrumenten. Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar. Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik, styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är marknadsledande inom vissa av sina produktområden. Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650 varav drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer. Företaget ägs av Saab och Ericsson. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars- , flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. Ericsson är en världsledande leverantör inom telekommunikation. Koncernen levererar avancerade system och produkter för fast och mobil kommunikation, både i allmänna och privata nät. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef tel. 031-735 44 63 Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/14/20000714BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/14/20000714BIT00450/bit0002.pdf