Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space utvecklar rymdutrustning till Intelsat

Saab Ericsson Space utvecklar rymdutrustning till Intelsat Saab Ericsson Space, Göteborg, har blivit valda av Astrium, Europas största rymdindustriföretag, att leverera mikrovågselektronik till Intelsat-X, internationella organisationen Intelsats nya satelliter. Satelliterna, som blir Intelsats hittills största och mest kraftfulla, skall förmedla telekommunikationstjänster över Atlanten. Saab Ericsson Space kontrakt med Astrium omfattar utveckling och konstruktion av satelliternas mottagare för C- och Ku-banden och totalt skall 45 enheter levereras under 2001. Saab Ericsson Space har lång erfarenhet av att utveckla och producera mikrovågselektronik för telekommmunikationssatelliter och under åren har ett sextiotal satelliter utrustats med sådana system. Samarbetet mellan Saab Ericsson Space och Astrium är väletablerat sedan många år. Tidigare, större åtaganden omfattar omborddatorerna till Ariane- och Spot-programmen samt rymdutrustningar till ESA-relaterade program. Intelsat-X kommer förmedla telekommunikationstjänster över Atlanten och förbinda västra Europa med Nord-, Mellan- och Sydamerika. Satelliterna, med en uppskjutningsvikt på ca 5 000 kg, tas i funktion år 2002 och livslängden är beräknad till 13 år. Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar. Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik, styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är marknads- ledande inom vissa av sina produktområden. Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda är 650, varav drygt hälften är civilingenjörer eller teknologie doktorer. Företaget ägs av Saab och Ericsson. Saab är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Ericsson är en världsledande leverantör inom telekommunikation. Koncernen levererar avancerade system och produkter för fast och mobil kommunikation, både i allmänna och privata nät. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef: tel 031-735 4463 Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/20/20000720BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/20/20000720BIT00240/bit0002.pdf