Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab genomför prov med obemannat flygplan

Saab genomför prov med obemannat flygplan Saab Aerospace driver för närvarande studier i syfte att kunna utveckla obemannade flygplan. För närvarande genomförs prov med en UAV-modell, Unmanned Aerial Vehicle, i vindtunnel på Flygtekniska försöksanstalten, FFA, i Stockholm. Syftet med proven är att studera flygenvelopen dvs mäta upp aerodynamiska krafter och moment. UAV:n ska kunna fungera som ett komplement till dagens bemannade flygplan. Inom ramen för Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram (NFFP) genomförs detta projekt som kallas NFFP 272 UAV-konfigurationer. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Saab, Flygtekniska Försöksanstalten, Ericsson Saab Avionics och Saab Dynamics. Namnet på UAV:n är SHARC (Swedish Highly Advanced Research Configuration). SHARC är 10 m lång och 8 m bred (se bifogad skiss). Projektets mål är att utforma en UAV-konfiguration för attackuppdrag till låg seriekostnad och med låg signatur samt visa att den är realiserbar. Projektet har pågått några år och är hittills framgångsrikt. Kostnad och signaturresultat har presenterats som planerat. Under inledningsskedet april -juni 1998 definierades nio konfigurationer. De representerar olika byggfilosofier. Arbetet har därefter gått vidare och under mars 1999 testades en lågfartsmodell samtidigt med att ett prov med vapenfällning från inre vapenrum genomfördes i FFA:s vindtunnlar. Arbetet är för närvarande inne i en fas med prov i FFA:s vindtunnel T1500 där flygenvelopen skall studeras. Projektet har inriktats på: konceptutformning, aerodynamik, konstruktion, produktionsteknik, hållfasthet, framdrivning, radar- och IR-signatur samt vapenseparation. Bakgrund Kravbilden för studien har präglats av att fortsätta den svenska inriktningen med att bryta trenden med ständigt dyrare flygplan, som påbörjades redan med Gripen-projektet. Genom att utforma farkosten med låg signatur är det möjligt att undvika upptäckt och bekämpning från luftvärn och jaktflyg. Då behövs varken varningssensorer för att upptäcka beskjutning eller motmedel. Något behov av undanmanövrar med snäva svängar med t ex 20g eller mer i belastning finns inte. Därigenom hålls kostnaden nere. För att kunna använda befintliga vapen, som inte är smygutformade, behövs ett inre vapenrum. Attackuppdraget är därför valt för att se inverkan på konfigurationen. Fakta om NFFP Förkortningen NFFP står för Nationellt Flygtekniskt Forsknings-Program och avsikten är att samordna forskningsresurserna inom landet vid industri, forskningsinstitut, universitet och högskolor. NFFP skall bidra till att stärka den svenska flygindustrins konkurrensförmåga och öka landets förmåga att aktivt delta i och dra nytta av internationellt forskningssamarbete. Fakta om Saab Saab är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Med ett brett utbud av avancerade system, produkter och tjänster, fokuserar Saab på att ensamma eller tillsammans med partners på militära och civila tillväxtområden där vi tillhör de ledande i världen. Foton För foton kontakta Åsa Roth, tel 013-18 0152, telefax 013-18 5427, email: asa.roth@saab.se Foto och grafik finns även på Internet: http://www.saab.se/node878.asp Mer information om Saab: www.saab.se Mer information om FFA: www.ffa.se För ytterligare information, kontakta: Jan Ahlgren, informationsdirektör, Saab Aerospacetel: 013-18 3907 mobil: 070-518 3907 e-mail: coms@saab.se [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000901BIT01180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000901BIT01180/bit0002.pdf