Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har förvärvat 99 procent av samtliga aktier i Celsius

Saab har förvärvat 99 procent av samtliga aktier i Celsius och fullföljer därmed erbjudandet Erbjudandet av Saab AB om att förvärva samtliga aktier i Celsius AB har accepterats i sådan utsträckning att Saabs innehav uppgår till cirka 99 procent av antalet aktier och 99 procent av antalet röster i Celsius. Samtliga villkor för erbjudandets genomförande såsom utsatta i det prospekt som offentliggjordes den 30 november 1999 har således uppfyllts och Saab fullföljer därmed erbjudandet. Saab avser att inom kort påkalla ett tvångsinlösenförfarande för att förvärva samtliga utestående aktier i Celsius. Saab avser att tillsvidare acceptera erbjudanden från aktieägare i Celsius att på marknaden förvärva aktier i Celsius till högst 179 kronor. Redovisning av likvid för aktier inlämnade under anmälningsperioden beräknas påbörjas den 3 mars 2000. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013-187165 Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00630/bit0002.pdf