Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab: Kommunala flygplatser samarbetear med AerotechTelub

Kommunala flygplatser etablerar samarbete med AerotechTelub Svenska Regionala Flygplatsförbundet SRFF, en sammanslutning av icke- statliga flygplatser som administreras inom Svenska Kommunförbundet, har tecknat en överenskommelse om samarbete med AerotechTelub inom det flygplatstekniska området. SRFF representerar 32 st icke-statliga flygplatser i Sverige. Genom överenskommelsen får SRFF medlemmar tillgång till kvalificerade tekniska resurser från AerotechTelub. * SRFF har i AerotechTelub funnit en samarbetspartner som kan ge oss tillgång till teknikkompetens som våra medlemmar ej kan bygga upp på egen hand. SRFF ser ju hur mängden av komplex materiel, såväl system som utrustningar och apparater, ökar på våra flygplatser. Genom detta samarbete ser vi möjligheter att göra kostnadsbesparingar för våra medlemmar, med bibehållen hög säkerhet för våra kunder, säger Anders G Högmark, SRFF ordförande. AerotechTelub är en "nygammal" aktör på flygplatsmarknaden. Företaget ägs gemensamt av Saab och TietoEnator. AerotechTelub har som tjänstepartner under ett kvarts sekel deltagit i uppbyggnaden av de tekniska systemen för flygverksamheten på de flesta flygplatserna i Sverige. * Vi ser nu fram emot att utveckla vårt samarbete med SRFF och dess medlemmar. Marknaden tillförs genom AerotechTelub en bred teknisk kompetens inom flygplatsområdet. Vi erbjuder flygplatsmarknaden tekniktjänster och kundanpassade systemlösningar inom områdena informationsteknik, elektronik och specialfordon, med fokus på säkerhet och effektivitet, säger Sune Ekfeldt, vice vd i AerotechTelub. * För ytterligare information kontakta: Per-Olov Pettersson, Vice ordförande i SRFF 070-608 99 32 Lars G Soldéus, Marknadschef fAerotechTelub 08-705 50 63 Airport, E-mail lars.soldeus@aerotechtelub.se AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2 800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. SRFF Tillsammans med Svenska Kommunförbundet har ett antal flygplatser, som inte ägs av Luftfartsverket, gått samman i Svenska Regionala Flygplatsförbundet, SRFF. Idag är 32 flygplatser medlemmar varav 25 bedriver linjetrafik. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00580/bit0002.pdf