Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Marine Electronics expanderar

Saab Marine Electronics expanderar Det göteborgsbaserade företaget Saab Marine Electronics fortsätter att expandera. Företaget har på kort tid etablerat nya dotterbolag runt om i världen samt gjort flera förvärv inom den marina branschen. Omsättningen och vinsten ökade för elfte året i rad och tillväxten fortsätter. Både omsättning och resultat ökade jämfört med 1998. Omsättningen 1999 uppgick till 489 miljoner kronor. Den positiva utvecklingen av resultatet över åren kan tillskrivas faktorer som ett ledande varumärke med en världsledande ställning samt en global närvaro via egna dotterbolag och ett försäljningsnät bestående av ett åttiotal representanter. Genom nyetableringar i regioner som t ex Asien, stärker Saab Marine Electronics sin support och service till oljeindustrin som nu är inne i en investeringsintensiv period. Ett nytt dotterbolag i bl a Indien skall möta den ökande efterfrågan på radarbaserade nivåmätsystem för raffinaderier och tankterminaler. Även i England har nyetablering skett. De nya dotterbolagen stärker också företagets möjligheter att tillhandahålla noggrann och tillförlitlig radarnivåmätning till processindustrin. Ett breddat produktprogram och en ökad skrotningstakt påverkar den marina delen av företaget framledes positivt. Under senare delen av 1999 och i början av detta år har Saab Marine Electronics förvärvat flera företag inom den marina sektorn. Förvärven syftar till att bli systemleverantör till alla typer av tankers. Genom förvärvet av det norska företaget Marine Electro Process AS kan system för fartygsautomation kombineras med Saab Marine Electronics radarbaserade nivåmätsystem och ge kunden en helhetslösning för ökad kostnadseffektivitet. De mycket moderna produkterna passar väl in i Saab Marine Electronics högteknologiska produktsortiment. För att ytterligare förstärka sin position som systemleverantör till tankers har Saab Marine Electronics även förvärvat det finska företaget SF Control OY som tillverkar nivåmätsystem för ballast och maskinrumstankar. Kombinationen av de nytillkomna produkterna gör att företaget nu kan utöka sin verksamhet att omfatta även andra fartyg än tankers, t ex kryssningsfartyg. Saab Marine Electronics är ett tillväxtföretag inom radarbaserad nivåmätning för tankfartyg och för applikationer inom olje- och kemiindustrin. Företaget är världsledande och omsättningen uppgick till 489 mkr 1999. Företaget har elva egna dotterbolag och 307 anställda. Företaget arbetar också genom ett världstäckande försäljningsnät med ett åttiotal representanter. Företaget ingår i Saab-gruppen. Saab är ett företag med ett unikt kunnande inom allt från flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och undervattensteknologi, till områden som informationsinsamling, stridsledning, precisionsverkan, sensorer, bildbehandling och kommunikationsteknik. För ytterligare information kontakta: Ann Lövdahl / Saab Marine Electronics 031-3370 155 Fax: 031-25 30 22 e-mail: ann.lovdahl@marine.saab.se www.saab.tankradar.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00660/bit0002.pdf