Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Marine Electronics får stora order på nivåmätsystem

Saab Marine Electronics får stora order på nivåmätsystem Saab Marine Electronics har den senaste tiden kraftigt stärkt sin ställning som världsledande leverantör av nivåmätsystem baserade på radarteknik. I Korea erhölls kontrakt på 9 miljoner USD (cirka 90 miljoner SEK) för leveranser till Hyuindai- och Dawoe-varven. Den goda tankermarknaden har i övrigt också medfört en orderboom. Till denna goda situation adderas fortsatta framgångar med nivåmätutrustning till den landbaserade oljeindustrin som gör goda vinster på grund av de höga oljepriserna. -Ju dyrare oljan blir desto mera värdesätter kunderna våra produkters unika mätnoggrannhet, säger företagets VD Kurt Isaksson. Saab var först i världen med att använda radarteknik för nivåmätning. Med ett omfattande patentskydd och stora satsningar på forskning och utveckling bibehålls försprånget på marknaden. Detta förstärks av ett kraftfullt marknadsnät med dotterbolag i 11 länder. Totalt har Saab Marine Electronics 320 anställda varav cirka 200 i Sverige. Omsättningen år 1999 uppgick till 489 miljoner kronor med en exportandel på 98%. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Ann Lövdahl, Informationsansvarig Tel: 031-3370 155 Fax: 031-25 39 22 e-mail: ann.lovdahl@marine.saab.se www.saab.tankradar.com www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/29/20001129BIT00180/bit0002.pdf