Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Patria Finavitec samarbetar med Helikopter Service

SAAB OCH PATRIA FINAVITEC TECKNAR SAMARBETSAVTAL MED HELIKOPTER SERVICE Saab AB och det finska bolaget Patria Finavitec Oy inleder samarbete med norska bolaget Helikopter Service AS för marknadsföring av systemutveckling och utbildning för militära helikoptrar. Saab AB och Patria Finavitec Oy tecknade ett samarbetsavtal i början av februari i år för att etablera ett samägt bolag för support inom helikoptersystem och utbildning för helikopterleverantörer och dess kunder inom Sverige och Finland. Affärskonceptet bygger på att erbjuda en gemensam källa för systemutveckling och utbildning, utbildningsmaterial, simulatorer, teknisk support och luftvärdighet. Helikopter Service AS har en lång erfarenhet att erbjuda inom utbildningspaket för helikopterpiloter och teknisk personal. Denna erfarenhet i kombination med den erfarenhet som Saab och Patria besitter, medför att man kan erbjuda ytterligare förbättrade paketlösningar. Samarbetet innebär förbättrade utvecklingsmöjligheter vid inköp av helikoptersystem framför allt inom Norden, där ett gemensamt program, Nordic Standard Helicopter Program, ligger närmast i tiden. För ytterligare information, v g kontakta Saab AB Patria Finavitec Oy Helikopter Service AS Rolf Forsell Jukka Holkeri Jan Martinussen Director, Corporate VP, Support Technical Director Strategic Planning and Business Mobile:+358-50-549 4124 Mobile: +47 915 474 76 Development Tel. +46 13 185497 Tel.+358-3-5809793 Tel: +47 519 418 15 E-mail: E-mail: E-mail: rolf.forsell@saab.se jukka.holkeri@patria.fi jmartinu@hesgrp.com Bakgrund Saab AB är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvar-, flyg- och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. Antal anställda 16.800. Patria Industries är en finsk företagsgrupp inom framförallt försvars-, flyg- och rymdindustri samt telekom. Bland de mest viktiga produkterna ingår flygplans och helikopter underhåll, flygkomponenter och elektroniksystem, miltära fordon, flygplatssnöröjningsutrustning och vapensystem. Patria Group har mer än 2100 anställda. Patria Finavitec Business Group består av Patria Finavitec Oy, Patria Finavicomp Oy och Patria Ostermans AB. Helicopter Service AS är ett helikopter företag med 30 helikoptrar och 700 anställda och som bedriver utbildnings och underhållsverksamhet. Företagets främsta aktiviteter är pilot och mekaniker utbildning, reparations och underhållsarbeten av flygplan och komponenter, integrerat logistikstöd och offshore helikopter support för norsk olje- och gasindustri. Helicopter Service AS har kunder i 35 länder. Helicopter Service AS är ett företag som ingår i CHC Helicopter Corporation vars huvudkontor är baserat i St. John's, Newfoundland, Canada. CHC är världens ledande företag inom helikopter transport med en helikopterflotta bestående av 350 helikoptrar i samtliga storleksklasser, opererande i 21 länder och har ungefär 2800 anställda runt om i världen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00330/bit0002.pdf