Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Training Systems har tecknat ett betydande internationellt kontrakt

Saab Training Systems har tecknat ett betydande internationellt kontrakt på leverans av stridsträningsanläggning Saab Training Systems i Huskvarna har fått en order på en mobil stridsträningsanläggning från den holländska armén. Kontraktsvärdet överstiger 560 miljoner svenska kronor och leverans påbörjas år 2001 Kontraktet är ett resultat av en internationell konkurrensupphandling. Kontraktsvärdet på över 560 miljoner, fördelar sig ungefär lika mellan utrustning och underhåll under 15 år. I och med köpet av stridsträningsanläggningen kommer den holländska armén att kunna genomföra såväl realistiska övningar som analys av övningen och den enskilde individens insats. Dessa faktorer är viktiga för att uppnå en effektiv utbildning. I utrustningen som Saab Training Systems kommer att leverera ingår: - Lasersimulatorer för direktskjutande vapen som medger hög grad av realism och verklighetsnära återgivning av all typer av övningar - System där övningsledningen kan planera, förbereda, initiera och genomföra övningar. Systemet möjliggör även analys och utvärdering - System för simulering av indirekt eldgivning såsom artilleri, granatkastare, minor, kanoner och kemiska stridsmedel - System för att förbereda och utföra en effektiv genomgång av genomförd övning. För Saab Training Systems innebär kontraktet ett genombrott i en ny nisch. Upphandlingar av liknande stridsträningsanläggningar pågår för närvarande i flera andra länder. Saab Training Systems AB verkar inom området militär utbildningsmateriel; lasersimulatorsystem, stridsträningsanläggningar, grafiska simulatorer samt målmateriel. Företaget är ett helägt dotterbolag till Saab AB. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Johan Ohlson, VD Saab Training Systems tel 036-38 86 01 Dan Sundqvist, Marknadsdirektör Saab Training Systems tel 036-38 86 81 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT01050/bit0002.pdf