Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab TransponderTech har fått en order av Lockheed Martin på automatiska identifikationssystem

Saab TransponderTech har fått en order av Lockheed Martin på automatiska identifikationssystem Saab TransponderTech AB har tillsammans med kanadensiska International Communications and Navigation Limited (ICAN) fått en order från Lockheed Martin Overseas Corporation att leverera automatiska identifikationssystem (AIS) för vidareleverans till Grekland och Turkiet. Efter en lång utvärdering valde Lockheed Martin Saab och Ican som AIS-partner för projektet. Ordern är värd cirka 10 miljoner kronor och är en konsekvens av FN:s beslut i förra veckan att revidera säkerhetsbestämmelserna för sjöfarten. Det automatiska identifikationssystemet sänder ut fartygets position och övrig sambandsinformation, mellan fartyg, samt från fartyg till landbaserade trafikledningscentraler. Fartygen är utrustade med en transponder som över VHF-radio sänder fartygets identitet, position, fart, kurs och övrig information till andra fartyg och ledningscentraler. Systemet kan även informera fartygsbryggan om eventuella kollisionsrisker med andra fartyg. Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) ställer krav på att samtliga SOLAS-klassificerade fartyg byggda efter juli 2002 skall vara utrustade med en transponder samt att övriga fartyg i denna kategori skall fasas in under nästkommande sexårsperiod. Saab/ICAN- systemets maskinvara och programvara möter IMO:s krav på såväl prestanda som standarder. Saab TransponderTech AB är en av världens mest avancerade tillverkare av transpondrar. Företaget har till dags dato levererat över 500 transpondrar inklusive ett system som täcker hela Sveriges kustlinje. ICAN utvecklar och integrerar programvaror med elektroniska kartor (ECS) för navigation, mätning av sjökort, överlägg med radarinformation och AIS. ICAN har idag över 120 Regulus and Aldebaran system i drift över världen. ICAN och Saab har samarbetat i över två år för att utveckla AIS-marknaden och har levererat AIS-teknologi till två testsystem till den kanadensiska kustbevakningen. De grekiska och turkiska projekten representerar ett kliv framåt för en teknologi som ökar säkerheten och skyddar miljön. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Lars Bergholtz, President Tel:013-18 19 58 Mobil:070-889 45 30 Fax:013-18 23 77 e-mail: lars.bergholtz@transpondertech. se Guy Hörnfeldt, Director of Communications and PR Tel:08-580 853 70 Mobil:070-325 53 70 Fax:08-580 872 16 e-mail: guhoe@infomatics.saab.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00870/bit0002.pdf