Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

SaabTech Electronics får beställning på telekrigsutrustning till EF 2000 Eurofigh

SaabTech Electronics får beställning på telekrigsutrustning till det sameuropeiskt utvecklade flygplanet EF 2000 Eurofighter SaabTech Electronics, en affärsenhet inom Saab AB, har fått en beställning på telekrigsutrustning till det sameuropeiskt utvecklade stridsflygplanet EF2000 Eurofighter. Beställare är Flight Refuelling Ltd i England och ordern avser en första seriebeställning av 300 st BOL motmedelsfällare. Beställningen kan senare utökas till 1200 st. Ordervärdet är ca 135 miljoner kronor och leverans ska påbörjas vid slutet av nästa år. EF 2000 utvecklas av ett konsortium med representanter från England, Tyskland, Spanien och Italien. - Att vi som svenskt företag utanför konsortieländerna får en sådan här beställning måste betraktas som smått unikt och ett gott betyg till vår produkt, säger Kaj Göthlund, marknadsansvarig för BOL i Storbritannien. BOL är en rems- och fackelfällare som har till uppgift att vilseleda radarsikten och robotar. Den innehåller motmedel som matas ut elektromekaniskt och bildar stora remsmoln av glasfiber eller varma IR- moln, som fienden upplever som mål i stället för flygplanet. BOL är hittills i bruk inom sju europeiska flygvapen och hos amerikanska marinen. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, var vänlig kontakta Kaj Göthlund, Marketing Manager Tel: 08-580 855 44 Fax: 08-580 872 11 Guy Hörnfeldt, Director of Communications and PR, Tel: 08-580 853 70 Fax: 08-580 872 16 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/23/20001123BIT00910/bit0002.pdf