Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Samarbetsavtal mellan Saab AB och Patria Finavitec

SAMARBETSAVTAL MELLAN SAAB AB OCH PATRIA FINAVITEC OY Saab AB (publ) och finska Patria Finavitec Oy i Patria Group har under- tecknat ett Memorandum of Understanding om en gemensam analys av marknaden för system och utbildning avseende militära helikoptrar, först i de nordiska länderna och senare även på den övriga, europeiska marknaden. Målet är, förutsatt att resultatet av undersökningen blir positivt, att etablera en gemensamt ägd organisation för att stödja helikoptertillverkare och deras slutkunder med en konkurrenskraftig verksamhet i de berörda länderna för helikopterutbildning och systemintegration, då särskilt de kontinuerliga uppgraderingar som krävs genom nya utgåvor av mjukvara. Affärskonceptet bygger på att en gemensam resurs etableras för gemensamma system och utbildningsbehov med tillhörande träningsutrustning och simulatorer, utvecklingsriggar, konfigurationsstyrning, stöd till luftvärdighetsprocesser osv. På så sätt kan de nationella resurserna koncentreras på utrustning som man behöver tillgång till dagligen eller som krävs av nationella säkerhetsskäl. Saab AB och Patria Finavitec Oy har kompletterande kompetenser och resurser; båda företagen har även stor erfarenhet av långsiktiga affärsrelationer med försvarsmakterna i de nordiska länderna. Dessutom förväntas ekonomiska och tekniska synergier uppnås mellan helikopterverksamheten och den övriga kärnverksamheten inom respektive företag. Fördelarna med konceptet är bland annat lägre behov av investeringar och andra resurser jämfört med att likartade faciliteter byggs upp i varje land. Med tanke på den förestående anskaffningen av helikoptrar i de nordiska länderna, exempelvis Nordic Standard Helicopter Program, finns det goda förutsättningar att utveckla det planerade samarbetet. Saab AB och Patria Finavitec Oy är även beredda att diskutera en vidareutveckling av konceptet med ytterligare partners. Saab AB är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. Den finska teknologikoncernen Patria Industries är verksam inom försvars-, flyg-, rymd- och telekommunikationsindustrin. Patria Finavitec affärsområde inkluderar företagen Patria Finavitec Oy, Patria Finavicomp Oy och Patria Ostermans Aero AB. För ytterligare information, kontakta Saab AB Saab AB Patria Finavitec Oy Ingemar Nycander Rolf Forsell Jukka Holkeri Direktör, Koncernstab Strategi VP, Support General Military Mobile:+358-50-549 Programs 4124 Tel. +46 13 181370 Tel +46 13 185497 Tel.+358-3-5809793 Fax +46 13 183420 Fax +46 13 183420 E-mail:jukka.holkeri@patria.fi ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00290/bit0002.pdf