Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Samarbetsavtal tecknat mellan Saab Bofors Dynamics och tyska DIEHL rörande sjömålsrobotar

Samarbetsavtal tecknat mellan Saab Bofors Dynamics och tyska DIEHL rörande sjömålsrobotar Företagen kommer inledningsvis att samarbeta i integrations- /verifieringsfasen av sjömålsrobotprojektet RBS15 Mk3. Samarbetet kommer även att omfatta produktion, leveranser, underhåll och framtida uppgraderingar för såväl den tyska och den svenska marknaden som för exportmarknaden. Saab Bofors Dynamics kommer att vara systemsammanhållande och DIEHL kommer att ansvara för slutmontering och test av robotar. Brödtext Samarbetet grundar sig på ett tidigare framgångsrikt samarbete i konsortiet kring jaktroboten IRIS-T, där DIEHL är systemsammanhållande och "prime contractor". Detta samarbete har nu utsträckts till att omfatta även sjömålsrobotar. Dagens sjöstridskrafter har behov av en robotbeväpning som möjliggör insats både mot sjömål och landmål, vilket är speciellt viktigt för snabbinsatsstyrkor i kustnära vatten. RBS15 Mk3 har konstruerats för att kunna lösa bägge uppgifterna. Med en räckvidd överstigande 200 km och med tillräckligt utrymme för olika typer av verkansdelar och målsökare är den väl lämpad för dessa typer av insatser. RBS15 Mk3 är ett alternativ för beväpning av de nya tyska korvetterna K 130 samt för flera andra klasser av nya och uppgraderade fartyg i den tyska marinen. Andra affärsmöjligheter för RBS15 Mk3 är förestående upphandlingar av sjömålsrobotar för den Finska och Polska marinen. I framtiden kommer svenska korvetter i Visby-klassen att utrustas med systemet. Marknadspotentialen bedöms överstiga 4 000 MSEK. Detta avtal mellan Saab och Diehl är det senaste exemplet på det utökade samarbetet mellan Sverige och Tyskland på försvarsmaterielområdet. Av tidigare samarbeten mellan länderna kan nämnas de kring stridsvagnen Leopard 2, jaktrobotarna IRIS-T och METEOR, flygbeväpningar som DWS39 och TAURUS, samt luftvärnsmissilsystemet ASRAD-R. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Gunnar Språng, Affärsenhetschef Air/Sea Missile Systems Tel:013-18 61 10, 070-530 63 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/06/20001206BIT00060/bit0002.pdf