Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Som första laboratorium i Sverige är AerotechTelubs dotterbolag Celsius Metech AB nu ackrediterade mot den nya standarde

Som första laboratorium i Sverige är AerotechTelubs dotterbolag Celsius Metech AB nu ackrediterade mot den nya standarden ISO/IEC 17025 Celsius Metech är nu som första laboratorium i Sverige ackrediterad mätplats mot den nya standarden ISO/IEC 17025. Detta innebär att den ackrediterade mätplatsen även följer den senaste metoden för mätosäkerhetsberäkning EA-4/02: Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration. Laboratoriet har samma utrustning och personal som tidigare då vi hade ansvaret för riksmätplatsen för högfrekventa storheter. Celsius Metech har nu en ackrediterad mätplats i Arboga både för HF (Högfrekvensteknik) och LF (Lågfrekvensteknik) med beteckningen AMP0012. Ackrediteringen är ett viktigt led i arbetet med att utveckla våra tjänster inom högfrekvensområdet och kommer ytterligare att stärka vår position på marknaden säger Stig Nilsson, VD för Celsius Metech AB. För ytterligare information kontakta: Marknadschef, Anders Östergren tel 0589-823 03, mobil 070-530 35 50 e-mail: anders.ostergren@celsius.se Celsius Metech AB är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/12/20000912BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/12/20000912BIT00700/bit0002.pdf