Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Stor order till Saab Nyge Aero - samarbete med Bombardier Aerospace

Stor order till Saab Nyge Aero - samarbete med Bombardier Aerospace värt 183 miljoner kronor Saab Nyge Aero i Nyköping har fått en order värd 183 miljoner från Bombardier Aerospace i Kanada. Saab Nyge Aero skall i verkstäderna i Nyköping bygga om och modifiera två exemplar av amfibieplanet Canadair CL- 415. Uppdraget kommer att ta tre år att genomföra, och företaget räknar med att nyanställa ett tjugotal medarbetare. Ordern som också innefattar option på ett tredje flygplan kommer att skapa exportmöjligheter för andra delar av svensk högteknologisk industri. - Ordern innebär förutom själva affären att vi nu är etablerade som ett modifieringscenter för Bombardier Aerospace´s kommande beställningar säger VD för Saab Nyge Aero Björn Sundén. Detta innebär också att vi har en referensorder när vi arbetar vidare med att marknadsföra oss som ett internationellt modifieringscenter för flygplan. Grundversionen av CL-415 är ett flygplan som från sjöar och större vattendrag skopar upp ca sex ton vatten, som sedan används för att bekämpa skogsbränder. Vad Saab Nyge Aero skall göra är att modifiera planet till att även kunna användas vid sk SAR, Search and Rescue inkluderande kapaciteten att lösa havs- och miljöövervakande uppgifter. Ett femtiotal flygplan av grundmodellen används idag världen över. - Vår uppdragsgivare har nu fått en första order från en kund i medelhavsområdet på ombyggnad av två CL-415 med option på ett tredje, säger Björn Sundén. Viktig order för annan industri Projektet får även betydelse för andra delar av svensk högteknologisk industri. Ericsson Micro Wave System är en tung underleverantör av teknik och utrustning, och Rymdbolaget ser en god exportpotential av sitt havsövervakningssystem. Kustbevakningen och Räddningsverket provade under somrarna 1995 och 1996 CL-415 för brandbekämpning på olika platser i Sverige och fann att flygplanet är väl lämpat för svenska förhållanden. Möjligheten till modifiering och ombyggnad till ett komplett sjöräddningsflygplan inkluderande förmågan att lösa havs- och miljöövervakande uppgifter, kommer sannolikt att väga tungt vid nästa beslut om inköp av flygplan inom ramen för myndigheternas uppdrag från regeringen. För Skavsta flygplats utanför Nyköping, allt aktuellare som nästa storflygplats, innebär förstärkningen i Saab Nyge Aeros personal och kunnande en ökad konkurrenskraft. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Björn Sundén, VD Saab Nyge Aero AB tel 070-567 40 75 www.saab.se infosaab@saab.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00160/bit0002.pdf