Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Stororder till AerotechTelub på testsystem

Stororder till AerotechTelub på testsystem AerotechTelub har fått beställning på testsystem till stridsvagn Leopard 2 från det tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann GmbH. Beställningen är på 74 miljoner kr. Krauss-Maffei Wegmann GmbH i München är huvudleverantör av stridsvagn Leopard 2 till Försvarets materielverk och den svenska Armén. Åtagandet omfattar utveckling och leverans av ett testsystem benämnt TEMC (Test Equipment Maintenance Computer). Testsystemet ska användas för fältmässig felsökning och diagnos av stridsvagnen. Arbetet med testsystemet kommer att pågå under 2,5 år och slutlevereras i slutet av år 2002. Ca 20 personer inom AerotechTelub kommer att arbeta med uppdraget. Testsystemet innebär att den svenska armén får ett modernt hjälpmedel som nedbringar ledtider och ökar precisionen vid felsökning - diagnos. Dessa faktorer är viktiga för att uppnå en hög taktisk tillgänglighet och en låg total driftkostnad. För AerotechTelub innebär kontraktet ett genombrott inom området datorbaserade testsystem för stridsfordon, säger Mats Pettersson, som är divisionschef inom AerotechTelub. För närvarande pågår upphandlingar av liknande testsystem för andra typer av avancerad försvarsmateriel inom det svenska försvaret. Det finns också motsvarande affärsmöjligheter internationellt säger vidare Mats Pettersson För ytterligare information kontakta: Divisionschef, Marknadschef, Mats Pettersson Bo Johansson tel 013-23 15 94, tel 013-23 18 46, mobil 070-624 74 01 mobil 070-573 68 79 e-mail: e-mail: mats.petterson.@aerotechtelub.se bo.johansson@aerotechtelub.se AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2800 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/09/20000809BIT00830/bit0002.pdf