Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Stororder värd 400 miljoner kronor till Saab Training Systems från amerikanska armén

Stororder värd 400 miljoner kronor till Saab Training Systems från amerikanska armén Saab Training Systems AB i Huskvarna har fått ytterligare en beställning på lasersimulatorer från amerikanska armén. I beställningen ingår dessutom tre kompletterande mobila system för stridsträning till det som redan används av amerikanska armén i Europa kallad DITS, (Deployable Intrumentation Training Systems). Det totala ordervärdet uppgår till ca 400 miljoner kronor. De mobila systemen för stridsträning baserar sig i huvudsak på befintliga lasersimulatorer för stridsfordonen M1A1, Bradley och LAV. Det första kontraktet med amerikanska armén ingicks redan 1992 och sedan dess har mer än 2000 lasersimulatorer levererats till över 30 platser i världen. Det totala ordervärdet sedan 1992 uppgår till över 222 miljoner dollar. Den senaste beställningen är dessutom den största avseende produktion av lasersimulatorer i kontraktets historia. Beställningen inkluderar även målvästar för soldater samt lasersimulatorer för infanterivapen. Pansar- och underhållsfordon använder antingen lasersimulatorer för direktverkande eld producerade av Saab Training Systems eller äldre lasersimulatorer av typen MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System). Systemet inkluderar stationära automatiska spelare som skjuter tillbaka om de ej bekämpas. DITS simulerar även indirekt eld såsom artilleri, minfält och kemiska vapen och inkluderar dessutom utvärderingsverktyg för analys av övningen, så kallad AAR (After Action Review). Systemstrukturen är modulär, vilket gör det enkelt att disponera systemet från plutonnivå upp till brigadnivå. DITS kommer att instrumentera 200 fordon och 700 soldater till hösten nästa år och det kommer dessutom att bli möjligt att dela upp systemet så att det kan användas på fyra platser parallellt. En beställning på ett liknande mobilt stridsträningssystem erhölls tidigare i år från den holländska armén. Lasersimulatorer från Saab Training Systems används inom den brittiska, svenska, norska, holländska och den amerikanska armén och har blivit NATO standard inom skjut- och stridsträningsutbildning för pansarfordon och anti-tank vapen. Saab Training Systems AB är ett företag inom Saab-gruppen och verkar inom området militär utbildningsmateriel; lasersimulatorsystem, mobila system för stridsträning, grafiska simulatorer samt målmateriel. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Johan Ohlson, verkställande direktör Saab Training Systems AB Tel: 036-38 86 01 Jörgen Lindgren, direktör Saab Training Inc., Orlando, USA Tel: +1 407 380 2425, Mobil +1 407 496 5268 Hans Standar, Marknadsdirektör Saab Training Systems AB Tel: 036-38 87 06 www.saabtrainingsystems.com www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/27/20001227BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/27/20001227BIT00280/bit0002.pdf