Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Svenska staten säljer sina aktier i Celsius till Saab

Svenska staten säljer sina aktier i Celsius till Saab Regeringen har idag accepterat erbjudandet från Saab avseende samtliga statens aktier i Celsius. Regeringen har i dag beslutat att acceptera erbjudandet från Saab AB avseende samtliga statens A- och B-aktier i Celsius AB. Beslutet har skett med stöd av det bemyndigande riksdagen lämnade den 16 februari 2000. Staten säljer totalt 3.000.000 A-aktier och 4.000.000 B-aktier motsvarande 24,9 procent av aktierna och 61,7 procent av rösterna i Celsius till Saab. Innan regeringens beslut idag ägde Saab totalt 10.666.066 B-aktier vilket motsvarar ca 38 procent av kapitalet och 19 procent av rösterna i Celsius. Som tidigare angivits löper anmälningsperioden för Saabs erbjudande till aktieägarna i Celsius till och med den 23 februari 2000 med beräknad likviddag den 3 mars 2000. Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes den 16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius. Erbjudandet innebär att Saab betalar 179 kronor kontant per A- eller B- aktie i Celsius AB. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013-187165 Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/17/20000217BIT01000/bit0002.pdf