Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

TAURUS KEPD 350 genomför ytterligare en lyckad friflygning

TAURUS KEPD 350 genomför ytterligare en lyckad friflygning München / Vidsel - Den autonoma stand-off missilen TAURUS KEPD 350, som är avsedd att beväpna TORNADO IDS och Eurofighter i tyska flygvapnet, genomförde lördagen 30 september ännu en lyckad test-flygning - den andra sedan test- flygningarna påbörjades i oktober 1999. Vid den nyss genomförda flygningen användes för första gången bl.a. ny elektronik för förbättrad navigation med mjukvara i programspråket ADA, vilket utgör en väsentlig del av missilens navigationssystem. Flygningen är en del av det utvecklingskontrakt som det tysk-svenska joint-venture företaget TAURUS Systems GmbH (TSG) sedan 1998 genomför på uppdrag av tyska försvarsmaterielverket (BWB). TAURUS Systems GmbH är ett gemensamägt dotterbolag till LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH (2/3), del av EADS, samt det svenska företaget Saab Bofors Dynamics AB (1/3). Test-flygningen genomfördes vid svenska materielverkets provanläggning i Vidsel (RFN) av ett team sammansatt av medlemmar från den tyska flygvapnets testflygsenhet WTD-61 och från TAURUS Systems GmbH. Missilen fälldes från en TORNADO IDS tillhörande WTD-61 och genomförde en flygning längs en förprogrammerad bana, varvid samtliga testvillkor uppfylldes, såsom: 1. Separation från flygplanet i sk. "twin-store" konfiguration 2. Vingutfällning och stabilisering i övergångsfasen till friflygning 3. Motorstart efter fällning 4. Lång friflygning med precisionsmanövrer i hög underljuds-hastighet och på låg höjd. 5. Pop-up manöver och mål-attack i slutet av flygbanan 6. Träff i definierat mål "Med denna framgångsrika flygning har vi på extremt kort tid (30 månader) nått ännu en viktig milstolpe i TAURUS utveckling !" deklarerade Manfred Küsters, VD för TAURUS Systems GmbH. "Nu är jag övertygad om att BWB kommer att placera en seriebeställning hos vårt europeiska joint-venture bolag inom kort." Alldeles nyligen bekräftade den tyske försvarsministern i Berlin att reduceringarna av den tyska försvarsbudgeten inte kommer att påverka TAURUS programmet. När utvecklingen avslutas i början av 2002 och KEPD 350 levereras, kommer tyska flygvapnet att bli första flygvapnet i Europa att införa denna typ av långräckviddigt precisionsvapen i operativ tjänst. Den modulära standoff missilen TAURUS KEPD 350 är avsedd att bekämpa starkt försvarade punktmål och kommer att beväpna TORNADO IDS och Eurofighter. Förutom utveckling av själva missilsystemet och leverans av 28 test missiler, omfattar det löpande kontraktet även konstruktion av missilstrukturen för kostnadseffektiv tillverkning, modulär elektronik, TriTec navigationssystem (som förutom tröghetsnavigering även omfattar satellitnavigering (GPS), terrängreferens navigering (TRN) och bildreferens navigering), en infraröd målsökare (IRSS), ett uppdragsplaneringssystem, ett nytt bränslesystem och integration av en mycket kraftfull turbojetmotor som möjliggör hastigheter upp till Mach 0.9 på extremt låg höjd. Erfarenheter från de senaste årens väpnade konflikter visar att det finns ett stort behov av långräckviddiga missilsystem med hög precision som möjliggör bekämpning av militära mål på stora avstånd utan att bringa flygplan, besättning eller icke-militära anläggningar i målets närhet i fara. För ytterligare information, v g kontakta Mats Fagerberg, TAURUS Systems GmbH Tel: +49 8252 996814 Fax:+49 8252 996100 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00370/bit0002.pdf