Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Världens största nivåmätprojekt till Saab Marine Electronics

Världens största nivåmätprojekt till Saab Marine Electronics Det brasilianska oljebolaget Petrobras har lagt en order hos göteborgsföretaget Saab Marine Electronics på radarbaserade nivåmätsystem till lagringscisterner. Ordern beräknas vara värd cirka 50 miljoner kronor. Detta är den största uppgradering av nivåmätsystem till oljeterminaler och raffinaderier som skett. Saabprodukterna väljs för sin höga noggrannhet och tillförlitlighet och för att de uppfyller de höga miljökrav som Petrobras har för denna typ av utrustning. Under tre års tid skall Saab Marine Electronics leverera radarbaserade nivåmätsystem till olika oljeanläggningar runt om i Brasilien. I år skall cirka 500 nivåmätgivare levereras. Petrobras får ett digitalt system med högsta noggrannhet och tillförlitlighet vilket anses särskilt viktigt ur miljöhänseende. Risken för utsläpp på grund av överfyllnad elimineras i stort sett genom den radarbaserade mätmetoden. Just miljöhänsynen har uppgivits som ett tungt vägande skäl för att välja de svenska produkterna. Saab Marine Electronics, som sedan i mitten av sjuttiotalet utvecklat och marknadsfört radarbaserade nivåmätgivare till både fartyg och olje-och processindustrin, är världsledande och har på senare tid expanderat globalt med tolv egna dotterbolag världen över. Företaget, som har egen utveckling och tillverkning med huvudkontor i Göteborg, har drygt 300 anställda och omsättningen 1999 uppgick till 489 miljoner kronor. Saab Marine Electronics ingår i Saab-koncernen. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Informationsansvarig Ann Lövdahl tel 031-3370 155 www.saab.tankradar.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/22/20000822BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/22/20000822BIT00360/bit0002.pdf